Infobank om anpassad motion och paraidrott

I infobanken för idrottsföreningar hittas tips om hur öppen verksamhet kan ordnas så att fler personer kan inkluderas i föreningsverksamheten.

Infobanken är en översättning av Finlands Paralympiska Kommitténs projekt Avoimet ovets nätsida. Denna sida är översatt inom Finlands Svenska Idrotts projekt ”Vi också”.

KOM IGÅNG MED VERKSAMHETEN

UTVECKLA VERKSAMHETEN

BRA att ta I beaktande

länkar och annat stöd