Marknadsföring

På den här sidan hittar ni tips om marknadsföring för målgruppen.

Öppen verksamhet är nyckelordet i marknadsföringen av föreningsverksamhet till personer med särskilda behov och personer med funktionsnedsättning. Kortfattat betyder öppen verksamhet att alla borde ha en möjlighet att delta och känna sig välkomna i föreningsverksamheten (oberoende funktionsförmåga). När det här budskapet kommer fram i marknadsföringen så är vi redan långt. Öppen verksamhet kan vara en av föreningens värderingar.

Definiera målgrupp 

Fundera på hur många personer kan delta i gruppen? Kan deltagarna komma med personliga assistenter eller fungerar gruppen endast med en ledare och hjälpledare? 

Undvik att marknadsföra gruppen enbart för vissa funktionsnedsättningar  /sjukdomsgrupper. Du kommer att märka hur lätt gruppen anpassar sig för en mångfald av funktionsförmågor/sjukdomar.

Det lönar sig att nämna i marknadsföringen ifall gruppen riktar sig för personer som med låg tröskel vill röra på sig eller ifall verksamheten är mer målinriktad/tävlingsinriktad. 

I startgroparna är det lönsamt att fundera ifall ni behöver starta en enskild specialgrupp för personer med funktionsnedsättning eller kan utövarna (oberoende funktionsförmåga) delta i föreningens öppna verksamhet. 

Ifall ni grundar en specialgrupp så lönar det sig att ha liknande gruppnamn som de andra grupperna i föreningen. Men då ni marknadsför gruppen så gör det tydligt så att gruppen riktar sig till personer med särskilda behov / funktionsnedsättning. Ni behöver inte heller vara rädda för att använda ordet funktionsnedsättning. 

Hitta rätta kanaler

Marknadsför grupperna brett, då du inte vet var målgruppen rör sig. 

 • Kommunens (anpassade) motionsansvarig / koordinator 
 • Servicehus / äldreboende
 • Kommunens hälsostation/socialvården/hemvården
 • Lokala handikapprådet
 • Kanaler för föräldrar till barn med funktionsnedsättning
 • Fysioterapeuter och ergoterapeuter (också privata)
 • Lokala Folkhälsan-föreningen
 • Skolor, daghem och eftermiddagsverksamhet

Tips! 

 • Fråga kommunens motionsansvariga ifall hen kan hjälpa er med  marknadsföringen, t.ex. marknadsföra er grupp i kommunens kanaler. 
 • Kanske kommunen har en broschyr med alla anpassade grupper, som t.ex. Kronoby kommun eller Kimitoöns kommun.   
 • Registrera er förening till Löydä Oma seura -sidan, så att vem som helst kan hitta informationen om er förening/grupp. 

Kom ihåg de egna informationskanalerna

Det är viktigt att informationen om den nya gruppen sprids på er egen hemsida med också på era egna social media-kanaler, jämlikt med föreningens alla andra grupper. Lokala tidningar skriver säkert gärna om er nya grupp. 

Visa i text och bild att mångfald är
välkommet i er verksamhet

Begreppet “öppen verksamhet” berättar kanske inte vem alla som är välkomna till gruppen. Då är det bra att marknadsföra med beskrivande bilder där det finns mångfald, både personer med synliga funktionsnedsättningar, som rör sig på olika sätt eller använder sig av olika hjälpmedel. I beskrivningen av verksamheten är det bara att inkludera kommentarer från tidigare deltagare. Berätta konkret vem alla som är välkomna, t.ex. personer som behöver särskild stöd och berätta ifall det på plats finns en allmän assistent, hjälpledare eller teckenspråkstolk.

Tips!