utomhuskonferensen MITT I NATUREN
19-20.9.2024 i ESBO
”VÄLBEFINNANDE I NATUREN”

Konceptet för konferensen är hämtat från Sverige och har sedan starten 2009 arrangerats vartannat år på svenska i Finland. Utomhuskonferensen ”Ute är Inne” arrangerades första gången 1-2 oktober 2007 i Sverige, med över 1000 deltagare och ett 60-tal workshopar.

Konferensprogram

Det blir två dagar med ett mångsidigt program. I samband med din anmälan, kan du själv välja ditt dagsprogram och de workshopar du vill delta i.


Dagsprogrammet ser du HÄR.
Workshopsprogrammet kommer här bara det är klart.

ANMÄLNING

Här gör du din anmälan till evenemanget!

HÄR

130 € fram till söndag 2.6.2024. 150 € fram till tors 12.9.2024. Priset för studeranden är 90 €. Sista anmälningsdagen till konferensen är tors 12.9.2024. Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften.

samarbetspartners

Konferensen arrangeras via ett nätverk där Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör. Samarbetspartners är Folkhälsan, Natur och Miljö, Axxell, Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Skolresurs, Finlands Svenska 4H, Finlands Svenska Scouter och UngMartha.

För mer information:
Eva-Lotta Backman

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(a)idrott.fi