MITT I NATUREN
5-6.9.2019
”Närmiljö blir lärmiljö”

Utomhuskonferensen Mitt i naturen arrangeras den 5-6.9.2019 i Esbo. Vid Finlands naturcentrum Haltia och Folkhälsan utbildning/Solvalla idrottsinstitut.
Årets tema är när närmiljö blir lärmiljö.

Program: Det blir två aktiva dagar med föreläsningar och workshopar. Föreläsningar vid Finlands naturcentrum Haltia och praktiska workshopar i naturen. Mycket av innehållet stöder direkt den förnyade läroplanen för grundskola och småbarnspedagogik. Även workshopar för lärare vid andra stadiets utbildning hur man kan motivera och inspirera till självständigt arbete.

Utomhuskonferensen vänder sig till dig som, vill kunna föra använda utomhuspedagogik som ett redskap vid inlärningen. 

Du som arbetar:

  • med barn och unga. Arbetar som lärare och ledare på daghem och i förskola.
  • i grundskola, gymnasium och andra stadiet. 
  • med med klubbverksamhet
  • med lärande via upplevelser
  • du som är studerande.
  • politiker, förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer. 

Konferensen arrangeras via ett nätverk där Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör i samarbete med Finlands naturcentrum Haltia, Folkhälsan, Natur och Miljö, Yrkesinstitutet Axxell, Finlands Svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Ung Martha m.fl.

För mera information
Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi

samarbetspartners