utomhuskonferensen MITT I NATUREN
arrangeras online 30.9.2021 kl. 14-16
”naturen utanför dörren”
Mera info kommer just!

Den riktigt stora konferensen är framflyttade till 29-30.9.2021. Konferensplats är Evangeliska folkhögskolan i Vasa och parker och skogsområden runtomkring.

Utomhuskonferensen vänder sig till dig som, vill kunna använda utomhuspedagogik som ett redskap vid inlärningen. 

Du som arbetar:

  • med barn och unga. Arbetar som lärare och ledare på daghem och i förskola.
  • i grundskola, gymnasium och andra stadiet. 
  • med med klubbverksamhet
  • med lärande via upplevelser
  • du som är studerande.
  • politiker, förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer. 

Konferensen arrangeras via ett nätverk där Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör.
Samarbetspartners: Folkhälsan, Natur och miljö, Axxell, Åbo akademi

För mera information
Eva-Lotta Backman

Ansvarig för barn- och ungdomsverksamhet

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi