utomhuskonferensen MITT I NATUREN
29- 30.9.2022 i VASA
”naturen utanför dörren”

Anteckningar från workshoparna

Här via denna delade länk hittar du anteckningar från de olika workshoparna.
Listan är inte ännu komplett, men vi hoppas få in alla anteckningarna av ledarna så fort som möjligt inom aktober.
TRYCK HÄR


*******************************************************************************
Utomhuskonferensen vänder sig till dig som vill kunna använda utomhuspedagogik som ett redskap vid inlärning. 

Konferensens målgrupp är du som:

  • arbetar med barn och unga – lärare och ledare på daghem och i förskola
  • arbetar i grundskola, gymnasium och på andra stadiet
  • arbetar med klubbverksamhet eller lärande via upplevelser
  • är studerande
  • är politiker, förvaltare och arbetar med att utveckla utemiljöer

Under konferensen uppmärksammar vi naturens mångfald och artkännedom samt hälsa, lek, inspiration, kreativitet, lärande och fysisk aktivitet. Vi vill ge dig som deltagare två dagar fulla av inspiration för att föra fram budskapet om naturen som en inspirationskälla till dagens barn och ungdom. Konferensen ska ge dig redskap för att förverkliga ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. På det sättet anser vi att vi kan synliggöra praktisk miljölära som en bas för undervisning och verksamhet utomhus.

Konceptet för konferensen är hämtat från Sverige och har sedan starten 2009 arrangerats vartannat år på svenska i Finland. Utomhuskonferensen ”Ute är Inne” arrangerades första gången 1-2 oktober 2007 i Sverige, med över 1000 deltagare och ett 60-tal workshopar.

Konferensprogram

Det blir två dagar med ett mångsidigt program. I samband med din anmälan, kan du själv välja ditt dagsprogram och de workshopar du vill delta i.


Dagsprogrammet ser du HÄR.
Workshopsprogrammet ser du HÄR.

anmälningsavgift

130 € fram till söndag 5.6.2022. 150 € fram till tors 15.9.2022. Priset för studeranden är 90 €. Sista anmälningsdagen till konferensen är tors 15.9.2022. Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften.

samarbetspartners

Konferensen arrangeras via ett nätverk där Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör. Samarbetspartners är Folkhälsan, Natur och Miljö, Axxell, Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Finlands Svenska 4H, Finlands Svenska Scouter, Naturskolan Umeå och UngMartha.

För mer information:

Eva-Lotta Backman

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(a)idrott.fi