utomhuskonferensen MITT I NATUREN
arrangeras 29- 30.9.2022 VASA
”naturen utanför dörren”

Utomhuskonferensen vänder sig till dig som, vill kunna använda utomhuspedagogik som ett redskap vid inlärningen. 

Du som arbetar:

  • med barn och unga. Arbetar som lärare och ledare på daghem och i förskola
  • i grundskola, gymnasium och andra stadiet
  • med med klubbverksamhet
  • med lärande via upplevelser
  • du som är studerande
  • politiker, förvaltare och andra som utvecklar utemiljöer

På konferens uppmärksammar vi naturens mångfald, artkännedom, samt hälsa, lek, inspiration, kreativitet samt lärande och fysisk aktivitet. Vi vill ge dig som deltagare två dagar fulla av inspiration och ge redskap att föra fram budskapet om naturen som inspirationskälla till dagens barn och ungdom. Konferensen skall ge dig redskap för att förverkliga ett utomhuspedagogiskt arbetssätt. På det sättet anser vi att vi kan synliggöra praktisk miljölära som en bas för undervisning och verksamhet utomhus. Konceptet för konferensen är hämtat från Sverige och har sedan starten 2009 arrangerats vartannat år på svenska i Finland. Utomhuskonferensen ”Ute är Inne” arrangerades första gången 1-2 oktober 2007 i Sverige, med över 1000 deltagare och ett 60-tal workshopar.

Anmälningen öppnar vecka 8

Konferensen arrangeras via ett nätverk där Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör.

ANMÄLNING AV workshops

Här kan du fylla i din workshop före utgången av januari 2022

HÄR HITTAR DU LÄNKEN

Samarbetspartners: Folkhälsan, Natur och miljö, Axxell, Åbo akademi, FEE Suomi

För mera information