MITT I NATUREN 5-6.9.2019
”Närmiljö blir lärmiljö”

Utomhuskonferensen Mitt i naturen arrangeras den 5-6.9.2019 i Esbo. Vid Finlands naturcentrum Haltia och Folkhälsan utbildning/Solvalla idrottsinstitut.
Årets tema är när närmiljö blir lärmiljö.

Det blir två aktiva dagar med föreläsningar och workshopar. Föreläsningar vid Finlands naturcentrum Haltia och praktiska workshopar i naturen. Mycket av innehållet stöder direkt den förnyade läroplanen för grundskola och småbarnspedagogik. Även workshopar för lärare vid andra stadiets utbildning hur man kan motivera och inspirera till självständigt arbete.

Utomhuskonferensen vänder sig till alla som arbetar med barn och unga och vill kunna föra använda utomhuspedagogik som ett redskap vid inlärningen.

Pris: 130 € fram till 1.4.2019, efter det 150 €. Studerande 90 €.
Sista anmälningsdagen 23.8.2019

Arrangörer: Finlands Svenska Idrott fungerar som huvudarrangör i samarbete med Finlands naturcentrum Haltia, Folkhälsan, Natur och Miljö, Yrkesinstitutet Axxell, Finlands Svenska 4 H, Finlands Svenska Scouter, Ung Martha m.fl.

För mera information
Eva-Lotta Backman

Motionschef

+358 50 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi

samarbetspartners