Studier i rörelse

VÄLMÅENDETUTOR-UTBILDNING!

Den 14.2.2022 arrangeras en Välmående-tutor utbildning för personal som jobbar med studerande på andra stadiet.

Utbildningen riktar sig till all personal som ansvarar för tutor- verksamheten i skolan och som tycker att välmåendet för studerande är viktigt och en del av deras arbetsbild. (lärare, studiehandledare, kurator, psykolog, hälsovårdspersonal)

Målet är att man sen i sin tur utbildar och handleder skolans Välmående- tutorer till att förebygga illamående, mental hälsa och befrämja en positiv och glad skolomgivning.

Utbildningen går på både finska och svenska den 14.2.2022 kl.9-15 digitalt via Teams.

Som utbildare fungerar Anu Kangasniemi (Likes) och Tarja Krum (FSI).

Utbildningen är gratis och består av föreläsningar, små uppgifter och diskussion.

Anmäl via länken här: http://Ilmoittaudu ruotsinkieliseen koulutukseen

Här hittar du info från Smart Moves, sidorna är på finska men har bra innehåll:https://www.smartmoves.fi/liikkuva-opiskelu/

Liikunta & Tiede-tidningen har publicerat en artikel från undersökningsmaterialet om vad Andra Stadiets studerande tycker om fysisk aktivitet och mera sådan i undervisningen.

Artikeln är på finska! Artikeln hittar du HÄR

Följ med Studier i rörelse-sidan här https://www.liikkuvaopiskelu.fi/sv/studier-i-rorelse

Är din skola/läroanstalt Årets bästa på att aktivera och befrämja välmåendet?http:// https://www.liikkuvaopiskelu.fi/laroanstalt2020

VÄLKOMNA PÅ
Webbinarium 27.11.2020

Här hittar du presentationerna från Webbinariet 27.11.2020: https://drive.google.com/drive/folders/1yLtHcwCu_AVfJEYbaMzxYtZFR_6EIXom

För mera information kontakta 

Christel Lundström
Ombudsman+358 40 578 0560
christel.lundstrom@idrott.fi

ANMÄL DIG HÄR

Till anmälningen

Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier och yrkesläroanstalter. Målsättningen är precis som i Skolan i rörelse att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Sådant som möjliggör och uppmuntrar till aktivitet är till exempel studiemiljön, aktivitetsbaserade studiemetoder, aktivitetspauser i undervisningen, tillåtelse att använda idrottsutrymmen utanför undervisningen, och att ta sig till och från studieplatsen med muskelkraft.

Börja med registrering

Är ni som läroanstalt intresserade av att utveckla en aktiv verksamhetskultur så kan ni registrera er kostnadsfritt genom att fylla i »registreringsblanketten. Alla skolor som registrerar sig får ta del av aktuell information och stöd för att utveckla verksamheten. I »skolregistret kan man hitta de andra registrerade läroanstalterna enligt region eller utbildningsstadium.

På projektets hemsida kan ni läsa mer om projektet. Där finns även material samlat som kan vara till nytta.

Nulägesbedömningen

Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Studier i rörelsen-verksamheten. På www.liikkuvaopiskelu.fi/sv/bedomning-av-nulaget finns underlag för nulägesbedömningen. Vi rekommenderar att man gör en ny nulägesbedömning varje år.

För mera information
Christel ”Kite” Lundström

Ombudsman för skolidrotten
christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 5780 560