Studier i rörelse

Projektet Studier i rörelse är fortsättningen på Skolan i rörelse och riktar sig till andra stadiets skolor, dvs gymnasier och yrkesläroanstalter. Målsättningen är precis som i Skolan i rörelse att öka den fysiska aktiviteten under skoldagen. Sådant som möjliggör och uppmuntrar till aktivitet är till exempel studiemiljön, aktivitetsbaserade studiemetoder, aktivitetspauser i undervisningen, tillåtelse att använda idrottsutrymmen utanför undervisningen, och att ta sig till och från studieplatsen med muskelkraft.

Börja med registrering

Är ni som läroanstalt intresserade av att utveckla en aktiv verksamhetskultur så kan ni registrera er kostnadsfritt genom att fylla i »registreringsblanketten. Alla skolor som registrerar sig får ta del av aktuell information och stöd för att utveckla verksamheten. I »skolregistret kan man hitta de andra registrerade läroanstalterna enligt region eller utbildningsstadium.

På projektets hemsida kan ni läsa mer om projektet. Där finns även material samlat som kan vara till nytta.

Nulägesbedömningen

Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Studier i rörelsen-verksamheten. På www.liikkuvaopiskelu.fi/sv/bedomning-av-nulaget finns underlag för nulägesbedömningen. Vi rekommenderar att man gör en ny nulägesbedömning varje år.

För mera information
Christel ”Kite” Lundström

Ombudsman för skolidrotten
christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 5780 560