SKOGSMULLE

Barn är nyfikna, och i mulleskolan får de upptäcka vilka äventyr det finns i en vanlig skog, i varje grästuva. I lekform får de lära sig om de små och stora sambanden i naturen. Allt detta är upplevelser de bär med sig under hela livet.

I skogsmulleskolan spelar ledarna en avgörande roll. Den vuxne vägleder barnen, och är samtidigt den trygga punkten för barnen i skogen. Ledaren organiserar verksamheten i skogen så att barnen har en möjlighet att upptäcka, samla, särskilja, utforska, sjunga, leka och ha roligt.

Skogsmulleskolans idé och målsättning bygger på att barnen genom användning av sina sinnen följer med naturens liv. Genom att smaka, lukta, lyssna och känna på olika naturföremål skapar sig barnen en bild av hur allt hänger ihop. I skogen bygger barnen upp känslan för naturen och dess otaliga sätt att synkronisera livet mellan olika livsformer, som barnet möter i skogen.

Skogsmulle är en sagofigur som hjälper barnen att fantisera och vårda om naturen.

Skogsmulleverksamheten riktar sig framförallt till daghem och förskolor, men även många föreningar har verksamheten i sitt program.
 

Skogsmulleskolans målsättning

I skogen kan barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. De lär sig att vara rädda om naturen och samtidigt få uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Barnen får en vana att kunna vara ute i alla väder och äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats.

Lek, sång och sagor är viktiga inslag i Skogsmulleskolan. De skapar gemenskap och tillfredställer barnens rörelsebehov. Sagofiguren Mulle vill med sitt lekfulla sätt få oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra.

Genom att regelbundet gå ut i skogen får barnen en spontan naturkontakt, och närskogen blir ett bekant ställe.

Metodiken bygger på att med hela kroppen och alla sinnen få upplevelser i naturen .

Vi ses i skogen!