Volontär

I det här avsnittet hittar ni tips om hur och var föreningar kan hitta hjälpledare eller volontärer?

Volontär är en person som frivilligt ställer upp och hjälper enligt sin egen förmåga, ork, tidtabell och utan någon lön.

Det kan finnas ett behov av hjälpledare/volontärer eller överhuvudtaget hjälp då man ordnar öppna grupper. Men det är bra att komma ihåg att det inte är på föreningens ansvar att ansöka om en personlig assistans, utan det skall den enskilda personen(familjen) göra. 

Var hittar ni volontärer?

Börja med att fråga i er egen förening, eftersom det alltid är lättast då någon redan känner till er verksamheten. Paraidrott och anpassad motion är inte så speciellt, att inte någon som annars jobbar för föreningen kunde fungera som t.ex. en hjälpledare. Kom ihåg att ge volontären olika arbetsuppgifter att välja mellan. 

Sök även här: 

  • Föreningens egna ledare / tränare
  • Personer som deltar i er hobbyverksamhet
  • Kommunens motions ansvarig
  • Lokala nätverk och utbildningsanstalter (studeranden)

Tips!

  • Ni kan årligen visa er uppskattning för volontärer genom dela ut ett pris för t.ex. den bästa volontären. 
  • Kanske volontär/hjälp ledaren inte behöver stå för kostnaderna för förenings utstyrseln?
  • Sök hjälpledare/volontärer i lokala nätverk – marknadsför den öppna arbetsplatsen med en kommentar av redan aktiva volontärer.
  • Personer med funktionsnedsättning kan också hjälpa till under tävlingar:  fråga dem, antaa inte → ett sätt att binda ihop dem med resten av verksamheten samt öka på kunskapen av mångfald i föreningen.