Samarbetspartners

Dessa aktörer samverkar på anpassade motions / paraidrotts fältet i Finland. Aktörer läggs till i listan så småningom.

FDUV

FDUV är en nationell människorättsorganisation som arbetar för att svenskspråkiga personer med intellektuell eller liknande funktionsnedsättning och deras anhöriga ska få en jämlik ställning i samhället och service och stöd på sitt eget modersmål.

Flytta dig till FDUVs webbplats.

Finlands Paralympiska Kommitté

Finlands Paralympiska Kommitté rf är en finländsk centralorganisation för paraidrott- och motion, som planerar, verkställer och utvecklar motion och idrott för personer med rörelse-, syn-, och intellektuell nedsättning och för personer som genomgått organtransplantation. 

Flytta dig till Paralympiska Kommitténs webbplats.

Finlands Svenska Idrott (FSI)

Vi också projektet som är ett samarbetsprojekt mellan FSI, Paralympiska Kommittén och Liikuntatieteellinen Seura (LTS) främjar jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, genom att öka på deras möjligheter att röra på sig och motionera.

Flytta dig till Vi också -projektets webbplats.

Folkhälsan

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden.

Flytta dig till Folkhälsans webbplats.

InvalidförbundetSamarbetsförbundet kring
funktionshinder rf

Invalidförbundet är en nationell organisation som utför påverkansarbete och producerar tjänster för personer med fysiska funktionsnedsättningar och nedsatt funktionsförmåga.

Flytta dig till Invalidförbundets webbplats.

Malike
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Malikkeen tehtävänä on edistää vaikeasti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia osallistua ja saada kokemuksia uusista asioista toimintavälineitä hyödyntäen.

Flytta dig till Malikes webbplats.

SAMS

SAMS är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. SAMS juridiskt ombud erbjuder avgiftsfri juridisk rådgivning om dina rättigheter och möjligheter.

Flytta dig till SAMS webbplats.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto (SKUL)

Intresseorganisation som koordinerar tävlings- och motionsverksamhet för personer som är döva.

Flytta dig till SKULs webbplats.

DUV Åland

DUV på Åland r.f. är en intresseorganisation för barn och vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning, för deras föräldrar och anhöriga, samt för andra intresserade.

Flytta dig till DUV Ålands webbplats.