Ledarkurser

Glädjen över att hoppa, springa, snurra finns inbyggd i barns kroppar. Idag vet vi så väl att såväl kroppen som knoppen fungerar bättre av att samarbeta, och gärna under lekfulla former

Barnen kan behöva en liten välvillig knuff för att komma igång och vi vuxna kan behöva hjälp på traven för att ladda den där knuffen med så mycket glädje som möjligt. Rörelseaktiviteter och lek är nödvändigt för barns hälsa. Finlands Svenska Idrott arrangerar praktiska inspirationskurser på tre timmar.

Målgrupp för kurserna

Personer som arbetar med barn i sin vardag pedagoger, idrottsledare och föräldrar. Rörelserna och övningarna är anpassade från 3-10 åringar.

Kurspris

Kurserna kostar 30€ styck.

Villkor för annullering

Du kan annullera ditt deltagande fram till den sista anmälningsdagen. Vid annullering efter sista anmälningsdagen debiteras 50% av anmälningsavgiften, plus faktureringsavgift på 5€. Om annulleringen inte sker alls, och deltagaren inte deltar, kommer hela deltagaravgiften att faktureras, samt faktureringsavgiften på 5€.  Vid sjukdomsfall behöver vi ett sjukintyg.

Kurser

En lista på kurser med anmälningslänk hittar du nedan.

Lugna barn

Lekar och rörelsetips

Hoppa rep

KURSER, HOPPA REP

Inga fastslagna datum för tillfället!

Naturparkour

9.8 kl. 13-16 Borgå, Kokon. Anmäl senast 5.8 HÄR
9.8 kl. 18-21 Helsingfors, Brunakärr. Anmäl senast 5.8 HÄR
10.8 kl. 13-16 Esbo, Olars. Anmäl senast 5.8. HÄR
10.8 kl. 18-21 Kyrkslätt, Jerokobackens motionsspår. Anmäl senast 5.8 HÄR

Pris 30 €

Övrigt att notera

Finlands Svenska Idrott arrangerar samtliga kurser även i samarbete med enskilda kommuner, daghem och skolor.

Inspirationskurs:

Utomhuspedagogik och lekar i naturen

En inspirationskurs på tre timmar för småbarnspedagoger. Målet är att stöda och ge praktiska tips på rolig utomhusverksamhet för barn i dagvård. Kursen tar upp bl.a. barns upptäckarglädje, sinnesträning och åldersanpassad verksamhet i naturen. Övningar som stöder läroplanen för småbarnsfostran genom lekar, sånger, motorikträning. Till på köpet kommer även friskluft och en fin vägkoststund i naturen. Denna kurs kan beställas till ditt daghem/enhet.

För mera information