Miljö

Finlands Svenska Idrott är med om att trygga välfärden på ett hållbart sätt med tanke på miljön och klimatförändringar. Även idrotten behöver tänka på hur vi kan lämna mindre avtryck och mera intryck. Förbundets hållbarhetsarbetets grundstomme baserar sig på Idrottens ansvarsprogram 2020-2024, bland annat miljöfrågor.

Hållbarhetsprogram 2024-2026


Finlands Svenska Idrotts arbete för en mer miljövänlig idrott är en del av förbundets hållbarhetsprogram som godkänts av styrelsen 7.2.2024. Arbetet grundar sig på Idrottens ansvarsprogram och i arbetet att förbundet beviljas Ekokompassi Certifikat.

Läs mer

miljötips

Här hittar du smarta tips på vad du och din förening kan göra för att värna om vår natur.

LÄS MER