LEDARKURSER 2018

SKOGSMULLE GRUNDKURSER (16 h)

Skogsmulleverksamheten är en form av utomhuspedagogik för barn under skolåldern.

För kursen uppbärs eI skogen kan barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. Lära sig vara rädd om naturen. Uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Få vana att vistas i naturen. Vara ute i alla väder. Äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats. Få trygghet från en ledare. Skogsmulle är en ledarens pedagogiska hjälpmedel och en sagofigur, som med sitt lekfulla sätt få oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra. Våra 16 – timmars kurser ge ledarkompetens för Skogsmulleverksamheten.

För kursen uppbärs en avgift på 180 € som faktureras efter sista anmälningsdagen. 

6-7.10.2018 Grankulla

Anmäl dig till kursen senast 21.9.2018. Kursprogrammet hittar du här.

Anmäl dig här

LEDARTRÄFF (c. 2 h) 

Ledarträffen är för dig som leder Skogsmulleverksamhet. Ny, som  erfaren. Alla är välkommen med!

Målet med Skogsmulleledarträffen är att få kontakt med andra aktiva ledare, få tips och idéer på verksamheten. Träffen tar upp hela Skogsmulleverksamheten från 3-7 åringar.

Packa med vägkost och sittunderlag och klä dig för en tur ut i naturen. Ledarträffen är ett praktiskt tillfälle i naturen. Du får tips på sånger, lekar och annan verksamhet man kan göra med Skogsmullegruppen i naturen.

Skogsmulleverksamheten kan på många punkter kompletteras med läroplanen för småbarnspedagogik. Under träffen får du veta hur du kan använda den som arbetsmetod och på vår hemsida kan du bekanta dig med i vilka områden Skogsmulleverksamheten kan verkställas.

  • 11.9.2018 kl. 18-20 i Esbo. Haltia, Finlands naturcentrum. Anmäl HÄR, senast 7.9.
  • 18.9.2018 kl. 18-20 i Borgå. Kokonhallen. Anmäl HÄR, senast 14.9
  • 11.9.2018 kl. 18-20 i Pargas. Daghemmet Fyrklövern. Anmäl HÄR, senast 7.9
  • 10.10.2018 kl. 18-20 i Korsholm. I naturen kring Botniahallen. Anmälning HÄR, senast den 5.10

Vi hoppas även hunna arrangera en träff i Österbotten.

För mera information
Eva-Lotta Backman

motionschef

+35850 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi


KURSUTBUD:


Skogsmulle grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik, och ger en allmän bild av skogsmulleverksamheten. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras helt eller delvis som kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp: skogsmulleverksamheten i naturen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo samt friluftsvana.

Skogsknytte grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik. Innehållet på kursen bygger på skogsmulleverksamheten, men är anpassat för verksamhet för 3-4 åringar. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras som en kvällskurs eller delvis kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp skogsmulleverksamheten i naturen för de mindre barnen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo och friluftsvana.

Knyttekurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetar med barn i 3-4 årsåldern. Kursen arrangeras som en endagskurs eller under två kvällar, den arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Laxekurs påbyggnadskurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att få delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration för dig som vill arbeta med vattnet som tema. Kursen arrangeras som en endagskurs och omfattar 8 timmar. Kursen arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Fortsättningskurser:

Kurserna är för dig som arbetat med Skogsmulle eller Skogsknytte och vill ha nya och färska idéer och mer information om verksamheten. Våra kursledare kommer från Sverige, där verksamheten startat för mer än 50 år sedan.

Vi arrangerar även kurser i samarbete med er, vi kan även hålla kursen i era utrymmen!