Ledarkurser 2020

Vi låter corona epidemin lugna ner sig och flyttar alla vårens kurser till en bättre tidpunkt!

GRUNDKURS

Skogsmulleverksamheten är en fin form av utomhuspedagogik för barn under skolåldern. I skogen kan barnen leka fritt, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. Barnen lär sig även att vara rädda om naturen samtidigt som de upplever den med alla sina sinnen. Genom verksamheten barnen blir vana att vistas i naturen och vara ute i alla väder.

Skogsmulle är ledarens pedagogiska hjälpmedel, som med sitt lekfulla sätt får oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra.
Kursen består av 16 timmar teori och praktik. Kursen förverkligas genom ca. 8 timmar självstudier i form av onlinestudier, samt en praktisk dag i naturen. För att kunna delta på den praktiska dagen bör du ha tagit del av studierna online samt gjort de uppgifter som hör till dem. Deltagande på den praktiska dagen är obligatorisk.

Kurspris 160 €. 
Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften

4.4. Åland

Den 4 april hålls kursen på Åland, Saltvik. kl. 9-16
Anmäl dig senast 20.3.

18.4 Korsholm

Den 18 april kan du delta i Korsholm, Botniahallen. kl. 9-16
Anmäl dig senast 3.4.

25.4 Hyvinge

Den 25 april hålls kursen på Svenska daghemmet i Hyvinge. kl. 9-16 Anmäl dig till senast 9.4.

9.5 Åbo

Den 9 maj kan du delta i kursen i Åbo. kl. 9-16
Anmäl dig senast 24.4.

FORTBILDNING

Skogsmulle inspirationskurs

Mera Skogsmulle! Kursen ger dig mera tips och idéer för verksamheten med 4-7 åringarna. Kursen är för dig som redan är Skogsmulleledare men behöver ny inspiration, tips och idéer. Under dagen blir det mycket pyssel, sånger och lekar. Du får också veta mer om Skogsmulles vänner och hur du på ett enkelt sätt kan jobba med begreppsbildningen med barnen.

Allt du kan göra inomhus med barnen kan du också göra ute. Skogsmulleverksamheten kan kompletteras med läroplanen inom småbarnspedagogik på alla punkter.

Det blir en aktiv dag med våra kursledare Ulla-Britt Thorngren och Tuula Torro från Friluftsfrämjandet i Sverige. Kom med och utveckla ditt eget naturintresse, samt glädjen att vara med barn i naturen!

Kurspris 120 €
Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften.

5.4 Åland kl. 9-16

Välkommen på inspirationskurs den 5 april på Åland, Saltvik. Anmäl dig senast 19.3.


Skogsknyttekurs

Skogsmulleverksamheten är verksamhet för barn under skolålderna, där Skogsknytteverksamheten är åldersanpassad för barn i åldern 3-4 år. Denna kurs kräver genomgången Skogsmullegrundkurs.

Kurspris 120 €
Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften.

4.4 Åland

Välkommen på Skogsknyttkurs 4 april på Åland, Saltvik. kl. 9-16
Anmäl dig senast 19.3.

25.4 Esbo

Välkommen på Skogsknyttekurs 25 april i Esbo på Lekskolan Sockan. kl. 9-16 Anmäl dig senast 17.4.

Inspirationskurs med vatten som tema – Laxe

Sagofiguren Laxe är Skogsmulles vän i vattnet. Laxe lär barnen om vattnets kretslopp. Under kursens gång får du tips på hur du kan ta upp vatten som tema med barnen.

Kurspris 30 €
Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen, utan sjukintyg, debiteras 50 % av deltagaravgiften.

5.5 Esbo kl. 18-20:30

Välkommen på inspirationskurs på Hanika Simstrand vid Sommaröarna i Esbo. Anmäl dig senast 24.4.

LEDARTRÄFFAR

Välkommen på Skogsmulleledarträff! Ledarträffen är för dig som leder Skogsmulleverksamhet och lämpar sig till alla oavsett erfarenhet. Under ledarträffen tar vi upp aktuella saker inom Skogsmulle, men framför allt njuter vi tillsammans av gemenskapen i naturen.

Målet med Skogsmulleledarträffen är att få kontakt med andra aktiva ledare samt få tips och idéer på hur du kan utveckla Skogsmulleverksamheten på din arbetsplats. Träffen tar upp hela Skogsmulleverksamheten från 3-7 åringar.

Som du troligen redan vet är Skogsmulleverksamheten världens bästa form av utomhuspedagogik. Efter träffen går du hem med en ryggsäck full av tips och idéer på hur du bäst förverkligar Skogsmullestunderna för din barngrupp så att det både blir roligt, meningsfullt och lärorikt. Tveka inte att komma med! 

Kurspris 30 €. Anmäl dig senast en vecka före kursen.

15.4 Kyrkslätt kl. 18

Träff vid Jerikobackens parkering

16.4 Lovisa kl. 18

Träff vid Kyrkans parkering

23.4 Sibbo kl. 18

Träff vid Söderkulla skidstadion

Skogsmulleverksamheten kan på många punkter kompletteras med läroplanen för småbarnspedagogik, dessa punkter han du se i detta dokument.Under träffen får du veta hur du kan använda den som arbetsmetod och på vår hemsida kan du bekanta dig med i vilka områden Skogsmulleverksamheten kan verkställas.

Packa vägkosten och kom med!


Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att kontakta oss!

Eva-Lotta Backman

motionschef

+35850 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi


KURSUTBUD:


Skogsmulle grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik och ger en allmän bild av skogsmulleverksamheten. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras helt eller delvis som kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp skogsmulleverksamheten i naturen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo samt friluftsvana.

Skogsknytte grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik. Innehållet på kursen bygger på skogsmulleverksamheten, men är anpassat för verksamhet för 3-4 åringar. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras som en kvällskurs eller delvis kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp skogsmulleverksamheten i naturen för de mindre barnen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo och friluftsvana.

Knyttekurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetar med barn i 3-4 årsåldern. Kursen arrangeras som en endagskurs eller under två kvällar. Kursen kan även arrangeras enligt behov, tveka inte att höra av dig om du är intresserad.

Laxekurs påbyggnadskurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att få delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration för dig som vill arbeta med vattnet som tema. Kursen arrangeras som en endagskurs och omfattar 8 timmar. Kursen arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Fortsättningskurser:

Kurserna är för dig som arbetat med Skogsmulle eller Skogsknytte och vill ha nya och färska idéer och mer information om verksamheten. Våra kursledare kommer från Sverige, där verksamheten startat för mer än 50 år sedan.

Vi arrangerar även kurser i samarbete med er och kan även hålla kursen i era utrymmen. Tveka inte att ta kontakt!