Ledarkurser 2019

Skogsmulleverksamheten är en fin form av utomhuspedagogik för barn under skolåldern. I skogen kan barnen fritt leka, hoppa, klättra, bygga, vara detektiver och forskare. Lära sig vara rädd om naturen. Uppleva livet i naturen med alla sina sinnen. Få vana att vistas i naturen. Vara ute i alla väder. Äta vägkost ute i skogen, vid sin egen mulleplats. Få trygghet från en ledare. Skogsmulle är en ledarens pedagogiska hjälpmedel och en sagofigur, som med sitt lekfulla sätt får oss att förstå att vi behöver kontakt med naturen för att må bra.
Kursen är 16 timmar teori och praktik. Kursen förverkligas genom kring 8 timmar självstudier iform av onlinestudier, samt en praktisk dag i naturen. För att kunna delta på den praktiska dagen bör du ha tagit del av studierna online, samt gjort de uppgifter som hör till dem. Tillgång till studiematerialt online får du från och med mars 2019. Deltagande på den praktiska dagen är obligatorisk. Kurspris 180 €.  Vid avbokningar senare än sista anmälningsdagen utan sjukintyg debiteras 50 % av deltagaravgiften

6.4.2019 kl. 9-16 Lahtis, anmälan före 29.3 HÄR
6.4.2019 kl. 9-16 Helsingfors, anmälan före 29.3 HÄR
27.4.2019 kl. 9-16 i Larsmo, anmälan före 18.4 HÄR
27.4.2019 kl. 9-16 Åbo, anmälan före 18.4 HÄR
10.5.2019 kl. 9-16 på Åland, anmälan före 26.4 HÄR
18.8.2019 kl. 9-16 på Kimito, anmälan öppnar snart
21.9.2019 kl. 9-16 i Borgå, anmälning före 13.9 HÄR

SKOGSKNYTTEKURS

Skogsmulleverksamheten är verksamhet för barn under skolålderna, där Skogsknytteverksamheten är åldersanpassad för barn i åldern 3-4 år. Denna kurs kräver genomgången Skogsmullegrundkurs.

10.5.2019 kl. 9-16 på Åland, anmälan före 29.3 HÄR
11.5.2019 kl. 9-16 i Esbo, anmälan före 29.3 HÄR
14.9.2019 kl. 9-16 i Korsholm, anmälan före 30.8. HÄR

ledarträffar

Välkommen på Skogsmulleledarträff! Ledarträffen är för dig som leder Skogsmulleverksamhet. Ny, som  erfaren. Alla är välkommen med! Det är gratis!

Målet med Skogsmulleledarträffen är att få kontakt med andra aktiva ledare, få tips och idéer på verksamheten. Träffen tar upp hela Skogsmulleverksamheten från 3-7 åringar.

Packa med vägkost och sittunderlag och klä dig för en tur ut i naturen. Ledarträffen är ett praktiskt tillfälle i naturen. Du får tips på sånger, lekar och annan verksamhet man kan göra med Skogsmullegruppen i naturen.

Skogsmulleverksamheten kan på många punkter kompletteras med läroplanen för småbarnspedagogik, dessa punkter han du se HÄR. Under träffen får du veta hur du kan använda den som arbetsmetod och på vår hemsida kan du bekanta dig med i vilka områden Skogsmulleverksamheten kan verkställas.

Packa vägkosten och om med!

25.4,2019 kl. 18-20 i Ekenäs/Ramsholmen. Anmälan före 19.4 HÄR
25.4.2019 kl. 18-20 i Helsingfors/Kajsaniemiparken. Anmälan före 19.4 HÄR
26.4.2019 kl. 18-20 i Korsholm/Bottniahallen. Anmälan före 19.4 HÄR
8.5.2019 kl. 18-20 i Esbo/Lekskolan Sockan. Anmälan före 3.5 HÄR


Ta vänligen kontakt för mera information!

Eva-Lotta Backman

motionschef

+35850 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi


KURSUTBUD:


Skogsmulle grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik, och ger en allmän bild av skogsmulleverksamheten. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras helt eller delvis som kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp: skogsmulleverksamheten i naturen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo samt friluftsvana.

Skogsknytte grundkurs:

Kursen omfattar 16 timmar teori och praktik. Innehållet på kursen bygger på skogsmulleverksamheten, men är anpassat för verksamhet för 3-4 åringar. Kursen arrangeras vanligtvis under ett veckoslut, men kan även arrangeras som en kvällskurs eller delvis kvällskurs. Kursen omfattar teori: introduktion i Skogsmulleverksamheten, åldersindelning i verksamheten, föreningskunskap, undervisning och ledarskap, metodik och planering, samt grupparbete. Den största delen av kursen är ändå ute i naturen och tar praktiskt upp skogsmulleverksamheten i naturen för de mindre barnen, lekar och sånger, sinnesupplevelser och naturupplevelser, Mullepasset i praktiken, ekologo och friluftsvana.

Knyttekurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration, för ledare som arbetar med barn i 3-4 årsåldern. Kursen arrangeras som en endagskurs eller under två kvällar, den arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Laxekurs påbyggnadskurs:

Kursen är en påbyggnadskurs och för att få delta krävs en avklarad Skogsmullegrundkurs. Kursen ger idéer och inspiration för dig som vill arbeta med vattnet som tema. Kursen arrangeras som en endagskurs och omfattar 8 timmar. Kursen arrangeras även enligt behov så hör av dig om du är intresserad.

Fortsättningskurser:

Kurserna är för dig som arbetat med Skogsmulle eller Skogsknytte och vill ha nya och färska idéer och mer information om verksamheten. Våra kursledare kommer från Sverige, där verksamheten startat för mer än 50 år sedan.

Vi arrangerar även kurser i samarbete med er, vi kan även hålla kursen i era utrymmen!