vi finns till för din idrottsförening!

Vad är Idrottsalliansen?

Idrottsalliansen (tidigare Idrottens föreningsallians) finns till för de svenskspråkiga och tvåspråkiga idrotts- och motionsföreningarna i Finland. Idrottsalliansen erbjuder alla föreningar samma tjänster och produkter, oberoende vilken centralorganisation och vilket förbund som föreningarna hör till. Idrottsalliansen grundades i november 2011. För tillfället är antalet utövare via våra medlemsföreningar över 10 000. I siffran ingår idrottare och motionärer i över 60 föreningar.

Idrottsalliansen bildar ett nätverk av svenskspråkiga idrottsföreningar som kan dela erfarenhet, kunskap och utbildning med varandra. Att föreningen redan är medlem i ett grenförbund hindrar inte från att även vara medlem i Idrottsalliansen.

Vad kostar det?

Det är gratis att bli medlem i Idrottsalliansen.

Varför bli medlem?

Som medlem i Idrottsallaiansen får din förening 

  • gratis webbsidor
  • konkret hjälp gällande föreningsverksamheten via Idrottsalliansen
  • tillgång till en del av Finlands Svenska idrotts samarbetsavtal med olika samfund
  • möjlighet till bidrag från Finlands Svenska Idrotts föreningsstöd
  • delta i kurser och utbildningar av tränare och ledare
  • möjlighet att informera om sin verksamhet via Finlands Svenska Idrotts månadsbrev
Vem kan bli medlem?

Vilken motions- eller idrottsförening som helst kan bli medlem. Det enda kravet för att bli föreningsmedlem är att föreningen är registrerad och har stadgarna också på svenska.

Ansök nu!

Medlemsansökan görs genom att fylla i blanketten.

Idrottsalliansen är en del av Finlands Svenska Idrott-familjen och för oss är Idrottsföreningen ofta den första kontakt vi får med idrotts- och motionsvärlden. Idag är utmaningarna många för idrottsföreningarna ute på fältet. Vi vill som intressebevakare hjälpa idrottsföreningarna att utvecklas, skaffa resurser och hitta nya aktiva idrottare.

Finlands Svenska Idrott vill främja idrottens och motionens möjligheter i föreningarna i Svenskfinland oberoende om det gäller utbildning, föreningsfrågor eller ordnande av evenemang. Det är viktigt att föreningen har en bredd att stå på för att kunna nå goda resultat.

Vi vill hjälpa föreningarna. Därför finns möjligheten att ansöka om bl.a. webbpaket och föreningsstöd. Vi utreder kontinuerligt nya möjligheter att stöda idrottsföreningarna.

Förbundsmöten