ORIENTERING

Börja orientera –
en satsning på livskvaliteten

Resultaten från undersökningarna kommer från skilda håll, men pekar på samma sak, såväl fysisk aktivitet som att vistas i naturen främjar ditt välbefinnande och hjälper din hjärna att varva ner. Varför inte kombinera dessa och börja orientera? Det är inte så svårt som du tror.

Värt att tänka på

Det är aldrig för sent att lära sig orientera. Läs orden och ta in dem. Inbilla dig inte att orienterare har en inbyggd kompass som leder dem rätt. Orienteringskunskap är frågan om att lära sig använda hjälpmedlen, i första hand kartan och senare även kompassen, samt att ta sig fram i skog och mark. Övning ger färdighet, så även när det gäller orienteringskunskap.

Det fina med orienteringen är även att idrotten kan utövas i alla åldrar och på alla kunskapsnivåer. Du erbjuds konstant nya utmaningar och får se platser som du aldrig skulle upptäcka annars – även i din närmiljö.

Motionsorientering

En lämplig inkörsport till orientering som motionsidrott är motionsorienteringar, som de lokala klubbarna turas om att ordna på vardagskvällarna från vår till höst. För att delta behöver du inte ha licens, inte vara medlem i någon förening och du behöver inte anmäla dig på förhand. Alla får alltså delta. Det är bara att dyka upp, välja en lämplig bana och ta dig runt denna i valfritt tempo. Ofta har även arrangörerna personer med uppgift att hjälpa nybörjare på plats, så var inte rädd för att fråga hjälp!

På motionsorienteringarna finns banor av olika längd och svårighetsgrad, kartorna är färdigt tryckta. Normalt brukar banorna vara ca 2-6 km långa. Tänk på att banlängden i orientering mäts fågelvägen, så den verkliga sträckan som avverkas är oftast lite längre än vad banlängden anger. De kortaste banorna är ämnade för nybörjare och ska erbjuda möjligheter att rätt långt ta sig fram längs olika ledstänger (t.ex. stigar, vägar, åkrar, diken…).

Var hittar jag en lämplig motionsorientering?

Om du vet namnet på den lokala föreningen med en orienteringssektion hittar du med största sannolikhet länkar till motionsorienteringen i området från föreningens hemsida. En utmärkt hemsida är även portalen rastilippu, där systemet automatiskt visar vilka evenemang som står till buds baserat på området där du befinner dig.

På respektive evenemangs hemsidor hittar du karta och adress över var motionsorienteringen arrangeras. När du närmar dig adressen som anges, guidar utsatta kontrollskärmar i korsningarna dig rätt. Motionsorienteringarna har fri start, typiskt kl 17-19, men de exakta tidpunkterna kan variera beroende på evenemang. Reservera med kontanter för betalning, normalt rör sig kostnaden på 5-7 euro per gång, vilket inkluderar parkering, karta och resultatservice.

Ifall intresset håller i sig och du vill utmana dig själv även på nationella tävlingar är det dags att köpa en licens och ansluta dig till en förening. Info om licenser och kalendern som innehåller alla orienteringstävlingar i Finland hittar du på finska orienteringsförbundets anmälningssystem IRMA.

Vad behöver jag ha för utrustning?

Det krävs ingen märkvärdig utrustning för att börja orientera. När du kommit igång lite mer lönar det sig att investera i ett par orienteringsskor, som både greppar och håller bra. Till en början duger dock länkskor alldeles bra. Kläderna får gärna täcka åtminstone hela benen för att undvika skrapsår, men de kan vara av olika fabrikat. Huvudsaken att du kan röra dig i dem.

På motionsorienteringarna används ett tidtagningssystem som heter Emit. Man löper med ett litet stämplingskort som man stämplar med vid varje kontroll. Därmed får du efteråt både tid för prestationen och mellantider för varje kontrollavstånd. Du kan även låna en Emit-bricka av arrangörerna, vanligtvis för ett pris på ca 2 euro per gång. Ifall du hellre löper utan tid går det också och då behöver du ingen Emit. På motionsorienteringarna får man även ofta köpa plastfodral för kartan, vilket kan vara en god idé speciellt om det regnar.

När du utvecklas som orienterare och vill ta dig fram ännu fortare i krävande områden är en kompass ett fungerande hjälpmedel. För en nybörjare är det dock inte alls något måste att ha en kompass. Det viktigaste är att du lär dig karttecknen, samt att förstå sambandet mellan karta och verklighet.

Även om det inte är obligatoriskt att ha en försäkring eller licens på motionsorienteringarna, kan det vara bra att vara försäkrad vid eventuella olycksfall. På finska orienteringsförbundets hemsidor kan du läsa om och skaffa en försäkring avsedd för motionsorienterare till ett pris på 15 euro.

Finlands Svenska Orienteringsförbund ansvarar för den svenskspråkiga orienteringsverksamheten. På deras webbsidor hittar du lokala orienteringsföreningar som du kan kontakta om du är intresserad av att börja träna orientering.