VETT OCH ETIKETT I SKIDSPÅRET

Skidåkning och skidspåren är tillgängliga och öppna för alla. Därmed finns det utrymme för alla skidåkare i skidspåren och varje skidare får skida egen stil och egen fart. Från Suomen Latus skidetikett framgår vilka gemensamma regler som gäller i skidspåren runt Finland.

Finlands Svenska Skidförbund FSS

Finlands Svenska Skidförbund FSS ansvarar för skidverksamheten. På FSS hemsida hittar du vilka lokala skidföreningar som finns nära dig. Till dem kan du ta kontakt om du är intresserad av arrangerade skidträningar.