Ekonomisk stöd

På den här sidan hittar ni tips och stöd som föreningar kan söka för att utveckla på sin verksamhet och kunskap inom anpassad motion eller paraidrott. 

Utvecklingsstöd för föreningsverksamhet

För vem? 

 • Understöd kan sökas av lokala, registrerade föreningar som ordnar motion och/eller idrott.

När? 

 • Stödet kan sökas i november – december. Beslutet kommer i april.  

För vad? 

 • Från undervisnings- och kulturministeriet kan man årligen ansöka om utvecklingsstöd för föreningsverksamhet, som är avsett för att öka barns och ungas idrottsliga hobbyn och för att utveckla mångsidig och organiserad motion och idrott.

Verksamhetsstöd Åland 

Syftet med verksamhetsstödet är att främja en bred och mångfacetterad medborgarverksamhet i det åländska samhället.

För vem?

 • Sociala, miljö-, ungdoms-, idrotts-, kultur- och övriga verksamheter som uppfyller ändamåls kraven. Stödet ansöks digitalt, mera information om verksamhetsstödet på Åland – hittar du här.  

Föreningsstöd

Föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. Föreningsstödet delas ut av Finlands Svenska Idrott och förverkligas med hjälp av bidrag från Svenska Kulturfonden och Konstsamfundet.

När?

Ansökningstiden för föreningsstödet är 15.1-31.3.2022. Mera information om föreningsstödet hittar du här.

Startti-stipendiet stöder en i startgroparna 

Finlands Paralympiska Kommitténs och Tukilinja-säätiös Startti-stipendiet stöder anpassad/paraidrotts hobbyverksamhet i startgroparna. Ansökan är på finska. 

För vem?

 • Målmedvetna enstaka personer med en nedsättning och som är i startgroparna på sin idrotts- eller motions karriär. Finns ingen åldersgräns. 
 • Föreningar där det redan ordnas eller där planeras att ordnas anpassad motion/paraidrott. 

När? 

 • Ansökan ordnas två gånger om året, i april och i oktober. Stipendiet kan ansökas vart fjärde år. 

För vad? 

 • Startti-stipendiet kan ansökas bl.a. för hjälpmedel som skulle användas i idrotts/motionsverksamheten. 

Mer information om Startti-stipendiet och ansökningsblanketten hittar du här (på finska)

Ahos-apuraha – för utbildning och ökad kunskap 

Ahos-apuraha är en stiftelse under Finlands Paralympiska Kommittén och Röda korset. Ahos-apuraha stöder utbildning och kunskap inom anpassad motion / paraidrotts -fältet. Ansökan är på finska. 

För vem?

 • Tränare, ledare, domare och utbildare. 

När?

 • Ansökningstiden är öppen två gånger om året, i februari och oktober. 

För vad?

 • För personer som vill utveckla sin kunskap inom anpassad motion och paraidrott. 

Annat: 

 • Kan ansökas till färdiga utbildningar och seminarier som ordnas i Finland eller utomlands. Eller så kan en själv bygga upp en studieresa t.ex. till ett mästerskap inom den egna grenen.
 • Både enskilda personer och grupper kan ansöka om Ahos. Det rekommenderas att göra en gruppansökan ifall flera personer söker pengar till samma ändamål. 
 • Självrisken för den ansökta mängden pengar är 20%. Hen som beviljas (apuraha) skall skicka en tydlig rapport med bild(er) till Finlands Paralympiska Kommitté, om hur pengarna användes. 
 • Mer information om Ahos-apuraha och ansökningsblanketten – hittar du här (på finska).

Ahos-utvecklingsstöd för utbildnings- och utvecklingsprojekt

Ahos -utvecklingsstödet är bl.a. för att utveckla bestående motionsverksamhet. Ansökan är på finska. 

För vem?

 • Registrerade samfund, såsom läroanstalter, föreningar, idrottsföreningar eller för kommunens bredare utbildnings- och utvecklingsprojekt inom paraidrott eller anpassad motion.

När?

 • Ansökningstiden är öppen två gånger om året, i februari och oktober. 

För vad?

 • Stödet är menat för projekt som genom utbildningen vill “föda upp” bestående motionsverksamhet för personer med funktionsnedsättning eller för personer som upplever hinder i att röra på sig.
 • Utvecklingsstödet kan användas bl.a. för att flyga en föreläsare till Finland.

Mer information om Ahos-utvecklingsstödet och ansökningsblanketten – hittar du här (på finska).

Andra svenskspråkiga finansieringsmöjligheter

Finskspråkiga finansieringsmöjligheter

Tips!

Det lönar sig också att kolla hurudana stöd kommunen Regionförvaltningsverket och t.ex. EU beviljar för utvecklandet av inkluderande/öppen verksamhet.