Förebyggande av ätstörningar

2021 inleder Finlands Svenska Idrott, med understöd av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, en satsning för att förebygga ätstörningar inom idrotten. Detta görs i samarbete med Ätstörningscentrum och Livslust-projektet. Verksamheten riktar sig främst till unga finlandssvenska idrottare men ska även producera material riktat till tränare och idrottares familjer.

Under projektet kommer vi att satsa på följande processer:

  • Att skapa en handlingsplan för hur vi konkret förebygger ätstörningar inom idrotten
  • Att utbilda idrottare
  • Att utbilda idrottstränare och -ledare
  • Att utveckla en materialbank med information om ätstörningar och förebyggande arbete

Målsättningen är att skapa en välmående och långsiktig idrottsverksamhet där en sund inställning till kropp och kost understöds.

För mera information

Jonna Skrifvars, projektledare
+358504322521
jonna.skrifvars@idrott.fi

FINANSIÄRER

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Stiftelsen Emilie och Rudols Gesellius fond

William Thurings stiftelse