Material för anpassad motion

Checklista för ett mer tillgängligt evenemang

Finlands Svenska Idrott har skapat en checklista för att stödja föreningar att utveckla mer tillgängliga evenemang, så att alla oberoende funktionsförmåga skall ha möjlighet att delta.

Det finns många detaljer att tänka på när man ordnar ett evenemang, och det kan vara utmanande att ta alla aspekter i beaktande på en gång. Huvudsaken är att man börjar någonstans och har ett inkluderande tankesätt.

I Finland är det en mänsklig rättighet att alla skall få utöva och delta i idrotts- och fritidsverksamhet. Med välfungerande tillgänglighet öppnar vi upp verksamheten för personer med någon funktionsnedsättning eller långtidssjukdom så att fler skall ha möjlighet att de kan delta och känna sig delaktiga.

Kort version av – Checklista för ett mer tillgängligt evenemang 

Finlands Svenska Idrott har skapat en kortare version på handboken Checklista för ett mer tillgängligt evenemang. En sorts sammanfattning av handboken.

Ladda ner din eger version av kort version av Checklistan för mer tillgängliga evenemang


Tillgänglighetsbeskrivning

En tillgänglighetsbeskrivning är ett dokument som på ett enkelt och tydligt sätt beskriver en fysisk plats där ett evenemang eller möte kommer att äga rum. Genom att göra en utförlig tillgänglighetsbeskrivning underlättar ni för besökarna och de kan då också bättre planera sin ankomst och avgöra om man kan delta eller inte.

Använd denna mall

Nedan hittar du ett ifyllt exempel på en tillgänglighetsbeskrivning samt ett tomt botten, som ni kan som förening fylla i för olika typer av evenemang. Fyll i pdf-filen elektroniskt eller skriv ut och fyll i för hand. Föreningen kan även lägga till sin logo.


Föreningsstigen i paraidrott

Finlands Svenska Idrott har skapat en handbok om föreningsstigen inom paraidrott. Denna handbok är avsedd för idrottsföreningar, för att stödja starten och utvecklingen av verksamhet inom anpassad idrott och paraidrott. Handboken presenterar samlad information och konkreta tips om vad paraidrott är, hur paraidrottare klassificeras, hur ni kommer igång, utvecklar verksamheten och kan stödja en paraidrottare som siktar mot toppen.

För att leda verksamhet inom paraidrott och anpassad motion krävs det ingen specialutbildning. Det viktigaste är att lyssna på individernas behov och ha ett öppet sinne och dialog.


Hjälpmedel som främjar deltagande i kommuner och skolor

I handboken hittar ni information om olika hjälpmedel som kan användas utomhus.

Ingen behöver utebli från aktiviteter för att det inte skulle ha uppfunnits hjälpmedel. Problemet är att människor inte vet om hjälpmedlen eller så finns hjälpmedel inte att få.

Handboken publicerades på finska av Kehitysvammaisten Tukiliitto Malike och SOLIA år 2022. Nu har Finland Svenska Idrott arbetat fram den svenska versionen av handboken, som går under namnet: Hjälpmedel som främjar deltagande i kommuner och skolor.

Handboken finns också i tryckt format.

Den finskspråkiga versionen av handboken finns att läsa på Finlands Paralympiska Kommitténs webbsida.

Hjälpmedel som stöd för uppväxten och deltagandet av barn med grav funktionsnedsättning inom småbarnspedagogiken

I handboken hittar ni information om olika hjälpmedel som kan användas i småbarnpedagogiken. Ingen behöver utebli från aktiviteter för att det inte skulle ha uppfunnits hjälpmedel.

Handboken publicerades på finska av Kehitysvammaisten Tukiliitto Malike år 2023. Nu har Finland Svenska Idrott arbetat fram den svenska versionen av handboken.

Den finskspråkiga versionen av handboken finns att läsa på Malikes webbsida.


Videon om anpassad motion

Videona lyfter upp olika teman inom anpassad motion och de får gärna användas i undervisningssyfte. I alla videon deltar paraidrottare/idrottare från Svenskfinland.
Videona är producerad av SegerMarketing.

Så filmar du en tillgänglighetbeskrivning av idrottsplatsen

En tillgänglighetsbeskrivning är en beskrivning på vad som finns i lokalen/evenemanget och hur en kommer fram. I denna video visar vi hur du enkelt kan göra en egen i videoformat och vad den kan innehålla. I videon medverkar parasimmaren Henrik Krogius.

Bemöt mig som vem som helst

Robson Lindberg, Lina Karlsson och Henrik Krogius berättar hurudan anpassningar de önskar sig för att kunna delta i motions/idrottsverksamheten och hur de öskar att samhället skulle bemöta dem.

Vikten med tillgänglig information

Med tillräcklig och tillgänglig information kan personen själv bestämma ifall idrottsanläggningen passar hen. På videon bekantar sig paraidrottaren Nette Kiviranta och dövidrottaren Lina Karlsson med idrottsplanens information.

Kommunicera utan ett gemensamt språk

Vi kan träna tillsammans då vi är villiga att kommunicera på olika sätt och inte endast med hjälp av talspråk! På videon tränar paraidrottaren Nette Kiviranta och dövidrottaren Lina Karlsson tillsammans på ett utegym.

Allas rätt till naturupplevelser

Med lämpliga hjälpmedel och rätt attityd är det möjligt att röra på sig i naturen. På videon tar paraidrottaren Nette Kiviranta och dövidrottaren Lina Karlsson sig fram i skogen bland blåbärsrisen.