VI STÅR FÖR
EN HÅLLBAR IDROTT

Miljöansvarsplan

Finlands Svenska Idrott är med om att trygga välfärden på ett hållbart sätt med tanke på miljön och klimatförändringar. Även idrotten behöver tänka på hur vi kan lämna mindre avtryck och mera intryck. Därför har vi gjort upp en miljöansvarsplan med tre huvudmålsättningar på vilka vi fokuserar 2022.