VI STÅR FÖR
EN HÅLLBAR IDROTT

Miljöansvarsplan

Finlands Svenska Idrott är med om att trygga välfärden på ett hållbart sätt med tanke på miljön och klimatförändringar. Även idrotten behöver tänka på hur vi kan lämna mindre avtryck och mera intryck. Därför har vi gjort upp en miljöansvarsplan med tre huvudmålsättningar på vilka vi fokuserar 2022.

Respekt inom idrott

En respektfull idrott är en hållbar idrott. Respekt inom idrott betyder att man tar hänsyn till andra och uppför sig väl på idrottens olika arenor. Idrott skall vara en plats där alla människor känner sig välkomna, trygga och inkluderade. Detta gäller alla som är verksamma inom idrotten; barn som vuxna, från motionärer till elitidrottare, tränare, vårdnadshavare, styrelser, domare, volontärer och publik. 

På samma sätt som vi lär oss respekt i skolan och hemma, gäller respekt också inom idrottsverksamheten. Idrotten skall vara en plats var man vill utveckla dig själv, dela glädje och passion med andra. Utan varandra, våra medspelare som motspelare, skulle vi inte ha något som heter idrott.

Varför respekt inom idrott?

Kärnan i en framgångsrik idrott består av glädje för varje person och en känsla av gemenskap. Respekt inom idrott är en grundpelare som formar idrottens verksamhet till en trygg plats för barn, unga och vuxna. När vi lyckas med detta skapar vi förutsättningar för att barn skall hitta idrottsglädjen som gynnar en aktiv livsstil hela livet ut. Respekt inom idrott är en del av idrottens hållbara utveckling. 

Vad betyder det i praktiken?

Vi skall tillsammans kämpa för varandra genom att ta hänsyn till våra medspelare och motspelare. Respekt inom idrott betyder att ta ansvar för sitt eget beteende, men också att lära sig att respektera våra olikheter. 

Respekt inom idrott accepterar ingen form av diskriminering, trakasserier eller förolämpningar pga. kön, ålder, etnisk ursprung, utseende, sexuell läggning, trosuppfattning eller annan faktor som kan ligga till grund för diskriminering. Acceptans för våra olika bakgrunder gynnar goda relationer och bidrar till att flera vill fortsätta med idrott.

Vuxna fungerar som rollmodeller som barn och unga försöker efterlikna. Det betyder att det är minst lika viktigt att vuxna bemöter andra vuxna, domare, idrottare och andra barn med respekt. Vi skall inte skrika på domare, ropa när någon gör fel eller tala illa om tränaren. Istället skall vi stödja de unga och uppmuntra till rörelse. Vi skall lära våra barn att också heja på motståndaren och skapa en god dialog när vi är av annan åsikt. 

Respekt inom idrott gäller på idrottens alla arenor. Det betyder träningsarenan, styrelserummet, omklädningsrummet, tävlingsarenan, åskådarplatsen, föreningslokalen, hemmet och sociala medier .

För att skapa en respektfull miljö är det viktigt att vi diskuterar om vad Respekt innebär med våra aktiva. Det är ett arbete som främjar tryggheten på de olika arenorna. 

Ladda ned #respektinomidrott stämpeln och använda den på era sociala medier. 

Ladda ned och använd denna stämpel på föreningens hemsida och sociala medier, för att visa att ni står för respekt inom idrott. På så sätt kommunicerar ni även utåt föreningens värderingar och för budskapet om respekt inom idrott vidare. Högerklicka på bilderna och välj ”Spara bilden som”

PNG-bild som kan användas fritt på webbplatsen mot mörk bakgrund
PNG-bild till webbplatsens sidfot (mot mörk bakgrund)
Vill ni ha tips och verktyg för att främja respekt inom er idrottsförening?

Projektet På samma linje stöder och hjälper idrottsföreningar bland annat i att skapa en respektfull idrotts atmosfär. Mer information hittar du på www.sammalinje.fi