VI STÅR FÖR
EN HÅLLBAR IDROTT

HÅLLBAR IDROTT

Inom dagens idrottsrörelse är det viktigt att beakta hållbarhetsfrågor för att vi skall även i fortsättning få njuta av en framgångsrik och glädjefylld idrottsrörelse. Finlands Svenska Idrott arbetar med hållbarhet i form av systematiska och praktiska planer, projekt och utbildning. Arbetet tar stöd av Olympiska kommitténs ansvarsprogram och Idrottsgemenskapens ren idrott, rent spel riktlinjer. 

Finlands Svenska Idrotts hållbarhetsprogram fungerar som en tydlig vägledning för oss, likt en orienteringskarta med en planerad rutt och angivna kontrollpunkter. Vi vill genomföra detta arbete tillsammans med våra föreningar, medlemsförbund och samarbetspartners.

Förbundets hållbarhetsarbetets grundstomme baserar sig på Idrottens ansvarsprogram 2020-2024, som omfattar följande områden:

 • god förvaltning,
 • trygg verksamhetsmiljö,
 • jämställdhet och likabehandling,
 • miljö och klimat
 • rättvis tävling.

Dessa fem temaområden är avgörande för att säkerställa statligt understöd och för att uppnå önskade förändringar från dagsläget. Det innebär att det krävs ett kvalitativt och aktivt hållbarhetsarbete för att kunna berättigas statligt understöd. Programmet tar också stöd av Olympiska kommitténs ansvarsprogram och Idrottsgemenskapens ren idrott och rent spel (läs mer nedan).

Läs mer om ..

Olympiska kommitténs ansvarsprogram

Finlands Olympiska kommitté har publicerat Idrottens ansvarsprogram för åren 2020-2024 på svenska.

Programmet innehåller målsättningar för fem temaområden:

 • Bra administration
 • Trygg verksamhetsmiljö
 • Jämlikhet och jämställdhet
 • Miljön och klimatet
 • Antidoping

Idrottsgemenskapens mål är en ansvarsfull idrott och motion i föreningar och förbund. Verksamheten skall vara transparent, öppen och inkluderande. Idrottens skall ge glädje och positiva upplevelser. Idrotten skall också vara välkomnande för alla. Verksamheten skall vara hållbar samt etisk och ren. Se hela programmet här.

Idrottsgemenskapens ren idrott och rent spel

Idrottsgemenskapens ideal och målsättningar angående ren idrott och rent spel binder hela idrottsgemenskapen till etiska riktlinjer och är grunden till idrottens ansvars- och hållbarhetsarbete.

Detta innehåller fem huvudprinciper:

 • Lika möjligheter till att idrotta och utöva motion 
 • Ansvar för uppfostran 
 • Främjande av hälsa, trygghet och välmående
 • Ärlighet och rättvisa
 • Respekterande av miljö och att sträva till en hållbar utveckling

Ren idrott och rent spel bygger på befintlig lagstiftning samt olika internationella överenskommelser och förordningar, såsom FN:s mål för hållbar utveckling 2030. Det återspeglar också starkt OS:s kärnvärderingar – respekt, vänskap och excellens.Finlands Svenska Idrotts verksamhet styrs av våra etiska principer. Läs mer i vår strategi.