Utbildningspaket

Vi erbjuder utbildningar inom följande teman:


1. Normmedveten idrott – Synliggör hinder och möjligheter för deltagande i er förening

 • Normer som begrepp
 • Normer inom idrottsrörelsen och vilka fenomen de bidrar till
 • Målsättningen är att deltagarna blir medvetna om hur de arbetar på ett normmedvetet och inkluderande sätt.


2. Förverkliga jämställdhet och likabehandling i verksamheten

 • Målsättningen är att skapa en konkret jämställdhetsplan som föreningen tar i bruk
 • Utgångspunkten är att beakta alla delar och nivåer av verksamheten
 • Inför denna workshop rekommenderas att föreningen fyller i en nulägesanalys på förhand.


3. Öka mångfalden och inkludera personer med migrationserfarenhet 

 • Inkludering och integration som begrepp
 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Tematisk föreläsning om verksamhetskultur, motstånd och praktiska detaljfrågor
 • Arbete utgående från På samma linjes material kring inkluderande idrott
 • Föreläsningen kan även fokusera på flickor med migrationserfarenhet


4. Hbtiq och idrott

 • Huvudsakliga begrepp inom hbtiq -frågor
 • Normer som formar idrotten
 • Praktiska insatser att göra på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå
 • Diskussion kring osynliga hinder för transpersoners deltagande i idrotten


5. Respekt inom idrott

 • Syftet är att öka respekten inom idrottsvärlden
 • Öppnar upp för kritiskt tänkande kring strukturer och normer
 • Under denna interaktiva föreläsning tittar vi på korta videor och gör övningar
 • Föreläsningen passar för både ungdomar och vuxna


6. Trakasserifri idrott

 • Syftet är att öka kunskapen om vad trakasserier är
 • Föreningens förebyggande arbete och skapande av en trygg idrottsmiljö
 • Handlingssätt vid eventuell uppkomst av sexuella trakasserier
 • Utbildningen baserar sig på “Häirintävapaa urheilu” skapad av Befolkningsförbundet och Finlands centrum för etik inom idrotten


Alla föreläsningar skräddarsys så att de passar deltagarnas behov och verksamhetsmiljö på bästa sätt. Vi använder oss även av olika individuella-, par-, eller grupparbeten för att ge deltagarna verktyg att själva arbeta med ovanstående frågor.