Utbildningspaket

Vi erbjuder utbildningar inom följande teman:


1. Normmedveten idrott – Synliggör hinder och möjligheter för deltagande i er förening

 • Normer som begrepp
 • Normer inom idrottsrörelsen och vilka fenomen de bidrar till
 • Målsättningen är att deltagarna blir medvetna om hur de arbetar på ett normmedvetet och inkluderande sätt.


2. Förverkliga jämställdhet och likabehandling i verksamheten

 • Målsättningen är att skapa en konkret jämställdhetsplan som föreningen tar i bruk
 • Utgångspunkten är att beakta alla delar och nivåer av verksamheten
 • Inför denna workshop rekommenderas att föreningen fyller i en nulägesanalys på förhand.


3. Öka mångfalden och inkludera personer med migrationserfarenhet 

 • Inkludering och integration som begrepp
 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Tematisk föreläsning om verksamhetskultur, motstånd och praktiska detaljfrågor
 • Arbete utgående från På samma linjes material kring inkluderande idrott
 • Föreläsningen kan även fokusera på flickor med migrationserfarenhet


4. Hbtiq och idrott

 • Huvudsakliga begrepp inom hbtiq -frågor
 • Normer som formar idrotten
 • Praktiska insatser att göra på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå
 • Diskussion kring osynliga hinder för transpersoners deltagande i idrotten

5. Välkomna flickor med migrationserfarenhet till idrotten

 • Bakgrund till inkludering av flickor med migrationserfarenhet i idrotten
 • Normers betydelse
 • Praktiska insatser att göra på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå


6. Respekt inom idrott

 • Syftet är att öka respekten inom idrottsvärlden
 • Öppnar upp för kritiskt tänkande kring strukturer och normer
 • Under denna interaktiva föreläsning tittar vi på korta videor och gör övningar
 • Föreläsningen passar för både ungdomar och vuxna


7. Trakasserifri idrott

 • Syftet är att öka kunskapen om vad trakasserier är
 • Föreningens förebyggande arbete och skapande av en trygg idrottsmiljö
 • Handlingssätt vid eventuell uppkomst av sexuella trakasserier
 • Utbildningen baserar sig på “Häirintävapaa urheilu” skapad av Befolkningsförbundet och Finlands centrum för etik inom idrotten

8. Härskartekniker

 • Vad är härskartekniker?
 • Maktens betydelse vid härskartekniker
 • Exempel på 10 olika härskartekniker
 • Förebyggande och synliggörande av härskartekniker


Alla föreläsningar skräddarsys så att de passar deltagarnas behov och verksamhetsmiljö på bästa sätt. Vi använder oss även av olika individuella-, par-, eller grupparbeten för att ge deltagarna verktyg att själva arbeta med ovanstående frågor.