Inspiration

Det är viktigt att barn får röra på sig när de är små. All form av motrisk aktivitet är nödvändig för en normal motorisk utveckling.

Vi på Finlands Svenska Idrott värnar om barns motoriska utveckling och skapar material som skall vara lätta att använda i den motoriska verksamheten med barnen.

Att åla, rulla och krypa är viktiga moment i utvecklingen, lika viktigt som att hoppa, snurra och gunga. Både fin- och grovmotoriken behöver tränas och utvecklas på ett så mångsidigt sätt som möjligt.