FÖRENINGSSTÖD 2024

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska i Finland. År 2024 prioriterar vi ansökningar för upprätthållandet av verksamheten och för att engagera folk i föreningsverksamheten. I ansökan prioriteras någon av dessa tre tyngdpunktsområden:

Tyngdpunktsområden

  • För åtgärder som stärker rekrytering samt utbildning av tränare, ledare och andra föreningsaktiva
  • Samarbete mellan föreningar och över grengränserna
  • För aktiviteter som främjar barn och ungas psykiska välmående inom idrotten

Föreningen som beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer, dvs. ren idrott, rent spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stödja en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

År 2024 kräver vi en redovisning av användningen som granskas av den grenansvariga och vi satsar på att synliggöra vissa projekt som finansierats med stödet i våra kanaler för att sprida idéer vidare.

Kostnader som hänför sig till projekt såsom köptjänster, hyror och arvoden/löner kan beviljas. Även kostnader för resor, läger och i viss mån även tävlingsverksamhet kan omfattas av föreningsstödet. Kostnader för traktering eller anskaffningar beviljas inte. 

Observera att från och med år 2022 förutsätts att föreningen har en jämställdhets- och likabehandlingsplan för att kunna beviljas föreningsstöd.

Under 2024 ordnas endast en ansökningsrond som är öppen mellan februari och 31 mars.

Ett fördelningsförslag utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och styrelsen fastställer fördelningen under våren. Samtliga sökande får svar efter att FSI:s styrelse fastställt förslagen. Understödet bör användas under år 2024. 

Lämna in er ansökan
mellan 12.2 och 31.3

Till ansökan

För mera information

Henrika Backlund

Generalsekreterare
+358 40 663 3269
henrika.backlund(a)idrott.fi