FÖRENINGSSTÖD 2019

Ansökningstid 10.6-7.8.2019

Nu är det tid att ansöka om föreningsstöd, omgång 2, för verksamheten 2019. Föreningsstöd kan beviljas åt svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska (föreningar och förbund). I år prioriterar vi speciellt ansökningar där flera föreningar ingår i ett projektsamarbete för att öka samarbetet över föreningsgränserna och stöda en utveckling av föreningsverksamheten. 

Tyngpunktsområden är

  • Utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare samt funktionärer
  • Kompetenshöjande verksamhet inom idrotten
  • Projekt med idrottsliga, innovativa nya lösningar eller som utvecklar verksamheten
  • Verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling
  • Fysiska aktiviteter för barn- och unga eller utvecklande av motionsverksamhet
  • Samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

Föreningsstödet beviljas inte för

  • Anskaffning av redskap och utrustning
  • Fortlöpande hyreskostnader
  • Tävlingsverksamhet
  • Lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande

Ansökningstiden för föreningsstödet är 10.6-7.8.2019. Fördelningsförslaget utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och behandlas av styrelsen på sitt möte i augusti. Samtliga sökande får svar efter att styrelsen behandlat förslaget och Finlands Svenska Idrott fått beslut om understödet av Svenska Kulturfonden.

Ansök om understöd 

Här kan du ansöka om understöd mellan 10.6 och 7.8.2019. 

Gå till ansökan

För mera information

Arto Sirviö

Idrottschef

+358 40 059 5432
arto.sirvio(at)idrott.fi