FÖRENINGSSTÖD 2021

Beslut om föreningsstöd del 1 har skickats ut till alla sökande v. 32. Ansökningen för del två öppnar 23.8 och pågår till 24.9.2021.

Föreningsstöd kan beviljas föreningar för idrottsverksamhet och -projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. Även i år prioriterar vi ansökningar där flera föreningar ingår för att öka samarbetet över föreningsgränserna och stöda utvecklingen av föreningsverksamheten.

Tyngdpunktsområden

  • Verksamhet som riktar sig till barn och unga.
  • Verksamhet som inspirerar och får fler att röra på sig enligt gällande rekommendationer.
  • Verksamhet som utvecklar, utbildar och stärker idrottsföreningen så att den erbjuder bästa möjliga verksamhet för sina medlemmar. 
  • En inkluderande och öppen förening: det är lätt att komma med i föreningens utbildning-, förenings-, barn- och ungdomsverksamheten liksom motionsverksamhet.
  • Verksamhet som främjar jämställdhet -och likabehandling. Om ni har en plan som konkret beskriver hur ni jobbar kring dessa frågor, ladda upp den till ansökan.

Föreningen som beviljas föreningsstöd förutsätts följa Finlands Svenska Idrotts etiska principer dvs. ren idrott, rent spel, likabehandling och jämställdhet. Därtill bör verksamheten stöda en hållbar utveckling såväl ekonomiskt, ekologiskt som socialt.

Fr.om. 2022 förutsätts att varje förening som beviljas föreningsstöd har en jämställdhets- och likabehandlingsplan eller motsvarande dokument som beskriver hur föreningen jobbar kring jämställdhetsfrågor. Därför har föreningar redan under höstens ansökningsrunda 2021 möjlighet att ladda upp sin plan eller dokument för att få feedback och utvecklingsförslag hur den kunde förbättras eller utvecklas. 

Kostnader som hänför sig till projekt såsom köptjänster, hyror och arvoden/löner kan beviljas. Även kostnader för resor, läger och i viss mån även tävlingsverksamhet kan omfattas av föreningsstödet. Kostnader för traktering eller anskaffningar beviljas inte. 

Ansökningstiden för föreningsstödet är 23.8-24.9.2021. Ett fördelningsförslag utarbetas av kansliet på Finlands Svenska Idrott och styrelsen fastställer fördelningen på sitt möte i oktober. Samtliga sökande får svar efter att Finlands Svenska Idrotts styrelsen behandlat förslaget. Understöder bör användas under 2021. 

Föreningsstödet förverkligas med hjälp av bidrag från Svenska Kulturfonden.

Ansök om understöd 

Här kan du ansöka om understöd mellan 23.8-24.9.2021. 

Ansök här

För mera information

Arto Sirviö

Idrottschef

+358 40 059 5432
arto.sirvio(at)idrott.fi