Barn och unga

Barn och unga ska röra på sig – helst flera timmar varje dag. Barn under 8 år borde röra på sig minst tre timmar per dag (UKK-institutet 2016)medan barn och ungdomar i åldern 7-18 år borde röra på sig 1-2 timmar (UKK-institutet 2008). Ungdomar i åldern 13-18 år borde röra på sig aktivt minst 1,5 timmar per dag.

En aktiv barndom skapar grunden för en aktiv livsstil också som vuxen, men påverkar framförallt så att du mår bättre såväl fysiskt som psykiskt. Att inspireras till lek och rörelse, få en kick till att ha idrott som hobby och våga pröva på olika former av fysiska aktiviteter, är en del av den verksamhet som vi vill erbjuda barn och unga. Vi gör det genom att arrangera verksamhet i förskolor och skolor, utbilda lärare och personal som arbetar med barn och unga, men också inspirera och informera föräldrar i hur viktigt och roligt det är med motion och idrott. Fysisk aktivitet har också i forskning visat sig ha en positiv inverkan på inlärningen.

HÄR HITTAR DU MOTIONSREKOMMENDATIONERNA FÖR BARN OCH UNGA 7-17 ÅR

Gå ut och hitta nya lärmiljöer-rörelsen ökar oftast på köpet! Alla skolämnen kan ingå i utomhusundervisning.

Skolidrott

Skolidrotten är stark i Svenskfinland och grensatsningarna inom skidning, orientering, redskapsgymnastik och fotboll hör till Idrott i skolan

Läs mera