VI FÅR HELA SKOLAN I RÖRELSE

AKTUELLT

Skolornas resultat av MOVE-mätningar 2023. Läs här(finska)

Svenska Finlands Skolidrottsförbund har sammanfattat årets MOVE-resultat 

och jämfört dessa med resultaten från 2022. I mätningarna deltog cirka 95 procent av alla Finlands femte- och åttondeklassister, vilket blev 111 223 respondenter sammanlagt. 

Resultaten av MOVE-mätningarna tyder på små förändringar från fjolåret. Positivt är att resultaten hållit sig på ungefär samma nivå och till och med blivit en aning bättre. Även en liten procentuell förbättring är positiv då samplet är så pass stort. De områden där det skett högsta procentuella förbättring bland eleverna är: 

Välfärdsområden som toppar eller som gjort bättre resultat än i fjol är:

1. Mellersta Nylands välfärdsområde 3,3 %

2. Västra Nylands välfärdsområde 1,2%

3. Södra Österbottens välfärdsområde 1,0%

Procenttalen visar en förbättring i välfärdsområdet.

Utöver detta går det att konstatera att det hos pojkar skett en positiv ökning i till exempel rörlighet men medeltalet i hela landet är att 38 procent av alla elever eventuellt kommer att få hälsoproblem senare i livet. Bra uthållighet, styrka, rörlighet, motoriska färdigheter samt balans är en förutsättning för att människan skall kunna klara av sitt dagliga liv, kunna arbeta och vara frisk.

I de städer och kommuner där det finns svenskspråkiga skolor har de totala

resultatprocenterna av den totala fysiska förmågan blivit bättre. Det går ändå att urskilja skillnader mellan landsbygd och städer då det är klart bättre i städerna. Man förklarar problematiken delvis med att man på  landsbygden dragit  in många små skolor, vilket betyder att eleverna varken går eller cyklar till skolan då skolvägen blivit för lång. Då blir det också komplicerat att ta sig till en idrottsträning i någon förening. Även spontan lek uteblir då många kamrater flyttat in till stan.

Vidare har Grankulla, Kyrkslätt, Ingå, Helsingfors, Vasa och Pedersöre procenter under medeltalet, vilket alltså betyder att färre individer eventuellt får hälsoproblem.

 Mätningarna i skolorna fungerar men den centrala frågan blir hur man kan stödja en vidareutveckling.

Enligt Svenska Finlands Skolidrottsförbund borde man redan under åk 4 förbereda eleverna på vad MOVE är och varför man gör tester, så att eleverna har kunskap inför de faktiska mätningarna som börjar på åk 5. Det är lärarens uppgift att förmedla en positiv bild av mätningarna och därmed kunde testen motivera istället för att avskräcka. Läraren bör ge feedback åt varje elev och förklara hur och vad som inverkar på barnets hälsa i framtiden. Ifall det uppkommer problem eller svårigheter borde det finnas en färdigt planerad lösning.

Genom att utföra mätningar gynnas alla i samhället av resultaten: eleven, familjen, skolhälsovården, stat, städer, kommuner och välfärdsområden. Eleven och familjen delges resultaten, skolhälsovården kan bli medvetna om problem, problemen kan lösas i ett tidigt skede så att städer och kommuner har friska arbetstagare, ledare och inspiratörer. 

Det gick inte att utläsa några specifika resultat för de svenskspråkiga skolorna.

Motivera barn och unga att röra på sig utomhus!

Gå ut och hitta nya lärmiljöer-rörelsen ökar oftast på köpet! Alla skolämnen kan ingå i utomhusundervisning.

Fysisk rörelse blir mer och mer viktigt. Många studier samt forskning visar att alla behöver röra på sig. Människan borde ha viljan och möjligheten att leva ett hälsosamt och aktivt liv.

Alla vet att rörelse och hälsosamma matvanor kan förebygga en hel rad sjukdomar så som hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes typ-2, fetma och depression. Vi vet också att vi känner oss gladare och att koncentrationen ökar direkt efter att endorfinerna frigörs när vi rör på oss. Att ta pauser är viktigt. 

För tillfället är det många barn och ungdomar som spenderar mycket tid på sociala medier. Att andas och slappna av har blivit något man måste öva på när man hela tiden behöver vara uppdaterad och följa med allt som händer via mobilen. Hur kan vi motivera och inspirera er alla att fortsätta röra på er, vara aktiva, vistas utomhus, orka och må bra?

Som förälder har du en viktig roll i ditt barns liv och speciellt nu behöver barn och unga, föräldrar, lärare och andra förebilder som kan motivera och inspirera, och framförallt vara närvarande. 

Vi vill ge dagis, skolan, lärare  och familj stöd i vardagen och har därför satt ihop några enkla tips för olika aktiviteter för utomhusbruk. Finlands Svenska Idrott har fått projektpengar för att möjliggöra MERA UTE! 

Du kan gärna utmana barnen och ungdomarna enskilt,  eller i grupp.  Det blir roligare tillsammans och då övar man också de sociala färdigheterna som vi behöver hålla fast vid i dagens digitala samhälle. Att interagera är inget som kommer av sig själv, skolan har idag mycket problem med frånvaro, mental oro och avhopp. 

 • Hitta en sten eller flera i varierande storlek. Hoppa jämfota över, hoppa upp hoppa ner, gå runt på alla fyra, balansera på stenen, balansera med boken på ett ben, stå med ryggarna mot varandra, för en boll till höger varifrån den andra tar den och ger den tillbaka- byt håll. Samma görs också över huvudet och ner mellan benen.
 • Använd tärning, gör så många av övningen som tärningen visar, håll på tills ni kommit upp till t.ex. 50 repetitioner. Hitta på egna förslag av övningar eller så kan ni t.ex. göra, X-hopp, sneda boxingslag, armhävningar, situps, korsrörelse höger arm mot vänster knä/ vänster armbåge mot höger knä, knäböj.
 • Kortlek, gör lika många sekunder som kortet visar och se hur många kort ni hinner med på tex 5 minuter. Spader-balansera på ett ben med ögonen fast, klöver-stig upp och ner på en stol, ruter-utfallssteg, hjärter-grodhopp.
 • Använd målartejp och gör en bana eller en hoppahage(barbi).
 • Gör en rörelsekalender tillsammans. Hitta på olika övningar måndag till fredag, kanske 3 per dag. Gör de ni skall varje måndag, kanske 2 gånger under dagen.
 • Dansa till musik, olika stilar.
 • Skapa olika banor, t.ex. för en fotboll eller cykel. 
 • Använd hinder för att göra en käpp-hästbana eller en hinderbana som löps på tid. Balansera, kryp, åla, hoppa, spring, kasta-fånga.
 • Rita olika banor med krita på en asfalterad gårdsplan. Man kan också göra en bana som tex är 500 m lång och så samlar barnet metrar för att uppnå ett halvmaraton eller varför inte ett helt maraton (42 km) under en längre tid.
 • Promenera med gruppen, gör en stationsbana med frågor eller olika övningar, bonga fåglar eller tex.blåa hus. Plocka skräp längs med dikeskanten, använd naturstigar, rör er i skogen. 
 • Kasta frisbee, antingen bara åt varandra eller gå en runda på en frisbeegolf-bana. Är ni fler än två men under 10 personer, lek gamla gårdslekar, kurragömma, 4 mål, pick eller bollen i ringen.
 • Saknar ni idéer, plocka från nätet! De digitala apparna är många. Generationpep.se har fina dansvideon på svenska. Liikkuva koulu har många olika tips. Använd appen Turf Hunt eller geocatching! Hemmaträning, julkalendrar, olika banor och kampanjer finns på idrott.fi.

Ta hand om era barn och ungdomar, skratta tillsammans, var delaktiga och rör på er!

Här hittar du några läsvärda och användbara länkar till temat:

https://my-nanny.se/blogg/15-roliga-utomhuslekar-for-barn/

https://lekarkivet.se/lekar.php?kat=23

https://www.friluftsframjandet.se/detta-gor-vi/forskolor-och-skolor/pedagogiken/vad-sager-forskningen-om-undervisning-utomhus/

https://skoven-i-skolen.dk/viden-om-udeskole/fysisk-aktivitet-og-laering

https://www.intersport.se/guider/outdoorguider/utomhusaktiviteter-familjen

Tillsammans med Finlands Svenska Idrott arbetar vi aktivt för att öka den fysiska aktiviteten i skolan, såväl inne som utanför klassrummet.

För det här har vi två olika verksamheter, Idrott i skolan och Mera ute. Idén med Idrott i skolan är att introducera olika idrottsgrenar på ett roligt, spännande och enkelt sätt åt skolans elever. Samtidigt får även de berörda lärarna nya idéer och ökade kunskaper i olika idrottsformer. Alla produkter vill inspirera eleverna, oberoende av kunskapsnivå.

Vi arrangerar även ännu Lekledarutbildningar för skolelever(kostnad)

Idrott i skolan

Vi tar nu gärna emot flera anmälningar för hösten 2023 och vinter/vår 2024

Två instruktörer kommer till er skola med utrustning och material. Lektionen är ca 45 minuter/grupp. Skolan kan boka max sex lektioner under en dag, gäller vardagar kl. 9-15. Gruppstorlek enligt rekommendation(klassvis). En lärare bör finnas på plats då det är fråga om en skolaktivitet. Instruktörerna ska beredas möjlighet till lunchpaus.
Beställ Hopparep, Naturparkour , Frisbeegolf, eller Skidkul. Vi har också Må Bra-timmar (koordinations-diskussions-rörelse-koncentrations och avslappningsövningar)som görs på distans, alla aktiviteter är gratis!

Anmäl din skola till christel.lundstrom(a)idrott.fi. Ur anmälan bör framgå:
Kontaktperson, e-post och telefonnummer
Skolans namn och adress
Klockslag och datumförslag

Rastis

Vi ordnar även Rastis-utbildning. En lekledarutbildning där elever lär sig att lära ut lekar för andra elever.Gärna för lite äldre eleversom sen kan leka med yngre barn. Utbildningen kostar 300 euro och är en 3 timmars kurs för max 30 elever. Eleverna kan komma från olika klasser och olika skolor och då kan man dela på kostnaden. Beställ via kite@idrott.fi eller 040-5780560

För mera information
Christel ”Kite” Lundström

Ombudsman för skolidrotten
christel.lundstrom@idrott.fi
+35840 578 0560

Vi tackar våra bidragsgivare