Fyra barn står bredvid varandra i en gymnastiksal och skrattar. Längst ner på bilden står det med blå text:" Mera gymnastik under skoldagen". Uppe i det vänstra hörnet finns logon för FSI.

Svenska Finlands skolidrottsförbund erbjuder produkter och tjänster som stöder idrott, motion och välbefinnande i elevernas och lärarnas vardag. Lek, rörelse och idrott skall vara intressant, utmanande och roligt. Genom skolidrott vill vi aktivera alla skolelever och uppmana till sunda levnadsvanor.

Vi vill inspirera och väcka intresse genom att introducera och arrangera både gamla och nya idrottsverksamheter samt arrangera tävlingar för alla kön.

Tillsammans med Finlands Svenska Idrott arbetar vi aktivt för att öka den fysiska aktiviteten i skolan, såväl inne som utanför klassrummet.

Vi tackar våra bidragsgivare