Fyra personer väntar på att startskottet skall gå på mållinjen.

Guider och handböcker

Inkluderande idrott

Konkreta verktyg för att stärka det inkluderingen i idrottsföreningar.

Kvinnlig kraft i idrott

Mot en mer jämställd idrott.
Även på finska!

Idrott inkluderar -för dig som är ny i Finland

Den här lättlästa guiden finns översatt till åtta olika språk: svenska, finska, engelska, ukrainska, arabiska, somaliska, vietnamesiska och ryska.

Jämställdhet och likabehandling inom idrott

Praktiska tips till idrottsorganisationer.

Föreningsarbete mot sexuella trakasserier

Praktiska tips för förebyggande arbete och skapandet av handlingsplaner.

Inkludera alla med kommunikationen

Tips för en mer välkomnande kommunikation i bild och text för idrottsföreningar.

Öppna dörren för fler -hbtiq och idrott

Inkludera hbtiq -personer med i idrotten.
Svenska, finska och engelska!

Öppna dörren för fler – flickor med migrationserfarenhet

Välkomna flickor med migrationserfarenhet med i idrotten.
Svenska, finska och engelska!

Fakta på bordet

Ett verktyg för att kartlägga nuläget i din förening.

Do's and don'ts

Do’s and Don’ts

Fler kvinnor med invandrarbakgrund till idrotten.

Diskutera
jämställdhet
-kortlek

Kortlek med diskussionsunderlag.