FÖRMÅNER

Kostnadsfria webbsidor

Vi erbjuder alla föreningar kostnadsfria hemsidor. Därtill erbjuder vi tilläggstjänster som domännamn.

G Suite (e-post etc)

Som ideell förening har ni möjlighet genom TechSoup att kostnadsfritt ta ibruk G Suite och alla dess molnbaserade tjänster som Google Drive och Gmail.

Eget domännamn

I dagens värld anses det viktigt att sköta om sitt bränd. Vi erbjuder er “nycklarna i handen”, d.v.s. vi registrerar och erbjuder våra servrar för ert domännamn.

Kvinnlig fotbollsspelare som sparkar boll

Utbildningar och workshops inom temat jämställdhet

Vi hjälper till med att kartlägga behovet inom verksamheten för att kunna erbjuda just det som er förening behöver.

Utarbeta jämställdhet- och likabehandlingsplan

Vi kan hjälpa till med att utforma en jämlikhets- och likabehandlingsplan, genom att sätta upp målsättningar och ge förslag på konkreta åtgärder.

FÖRMÅNER VIA VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Viking Line sponsorbild

Viking Line

Viking Line erbjuder rabatter till Finlands Svenska Idrotts samtliga medlemsföreningar och medlemmar. Se alla rabatter och hur ni kan boka deras resor på adressen
https://www.vikingline.fi/sv-fi/formaner/fsi

WEBBSIDOR

Vi erbjuder kostnadsfria webbsidor till registrerade idrotts- och motionsföreningar vars verksamhetsspråk (stadgar) är svenska. Vi erbjuder samma tjänster även till enskilda idrottare som tillhör någon av våra medlemsföreningar. 

 • ett gratis domän under idrott.fi, enligt principen minforening.idrott.fi
 • möjlighet till eget domän, t.ex. www.ikfalken.fi för 30 €/år
 • ett gratis verktyg (wordpress) för att enkelt bygga upp sidorna
 • gratis e-postadresser under idrott.fi, enligt principen minforening@idrott.fi, sekreterare.minforening@idrott.fi och ordforande.minforening@idrott.fi, fornamn.efternamn@idrott.fi)

Ifall ni vill skaffa webbsidor till er förening eller uppdatera era befintliga sidor till de nya sidorna med WordPress, vänligen fyll i beställningsformuläret i Lyyti.

För mera information
Jeanette Harf

Kommunikationschef
+3585060400
jeanette.harf(a)idrott.fi

GSUITE, e-post och molntjänster via Google

För föreningar med eget domännamn

Som non-profit organisation har ni som förening möjlighet att genom TechSoup Finland skaffa licenser för bl.a. GSuite, dvs Google Drive, mail, Google Photos m.fl. tjänster.  

I Google Drive kan ni skapa delade mappar med föreningens material, såsom protokoll, marknadsföringsmaterial och bilder. Mapparna kan delas så att rätt personer får tillgång till materialet. Material såsom textdokument, kalkylark och presentationer kan i realtid editeras online av de som tilldelats rättighet till materialet. 

Detta kostar inget men förutsätter att man har ett eget domännamn.

För föreningar utan domännamn

Ifall föreningen saknar eget domännamn, kan man fortfarande beställa gratis e-postadresser under @idrott.fi. Adresserna fungerar enligt konceptet uppgift_i_foreningen.minforening@idrott.fi.

För mera information
Jeanette Harf

Kommunikationschef
+3585060400
jeanette.harf(a)idrott.fi

Eget domännamn

Vi erbjuder egna domännamn till registrerade idrotts- och motionsföreningar vars verksamhetsspråk (stadgar) är svenska. Vi erbjuder samma tjänster även till enskilda idrottare som tillhör någon av våra medlemsföreningar. 

 • ett domännamn under *.fi, enligt principen minforening.fi
 • flexibel tidsperiod enligt eget behov:
  • 1 år 30 €
  • 3 år 70 €
  • 5 år 100 €
 • ett gratis verktyg (cPanel) för styra domännamnets egenskaper och SSL-skydd
 • gratis e-postadresser via Google för eget domännamn
  • Obegränsat antal adresser enligt vad.som.helst@minforening.fi
  • 30 GB utrymme per adress
  • Gratis molntjänster förknippade med Google-konton
För mera information
Jeanette Harf

Kommunikationschef
+3585060400
jeanette.harf(a)idrott.fi

UTBILDNINGAR OCH WORKSHOPS I TEMAN SOM BERÖR JÄMSTÄLLDHET OCH LIKABEHANDLING.

Det nuvarande regeringsprogrammet som antogs i juni 2019 innehåller många goda målsättningar om idrott och motion. ”Finland rör på sig” är ett program med målet om att alla samhällsgrupper får en ökad aktiv livsstil som håller livet ut. Regeringsprogrammet håller även stark betoning på jämställdhet och likabehandling och i synnerhet på idrottsfältet måste insatser göras.

Finlands Svenska Idrott förverkligar målsättningarna genom att erbjuda föreningarna utbildningar och stöd. En allmän rekommendation till alla föreningar är att ha en utarbetad jämställdhets- och likabehandlingsplan, som kontinuerligt följs upp och uppdateras. Vi kan hjälpa till med att utforma denna plan, genom att sätta upp målsättningar och ge förslag på konkreta åtgärder. Vi hjälper även till med att kartlägga behovet inom verksamheten för att kunna erbjuda just det som er förening behöver. Föreläsningarna är kostnadsfria. 

Utbildning inom följande teman erbjuds:

1. Normmedveten idrott – Synliggör hinder och möjligheter för deltagande i er förening

 • Normer som begrepp
 • Normer inom idrottsrörelsen och vilka fenomen de bidrar till
 • Målsättningen är att deltagarna blir medvetna om hur de arbetar på ett normmedvetet och inkluderande sätt.

2. Gör jämställdhet och likabehandling till en del av er verksamhet

 • Föreningens arbete för att göra verksamheten mera jämställd
 • Utgångspunkten är att ta i beaktande alla delar och nivåer av verksamheten
 • Målsättningen är att utarbeta en jämställdhetsplan som föreningen tar i användning
 • Inför denna workshop rekommenderas att föreningen fyller i en nulägesanalys på förhand.

3. Öka mångfalden och inkludera personer med migrationserfarenhet 

 • Inkludering och integration som begrepp
 • Rekrytering av nya medlemmar
 • Tematisk föreläsning om verksamhetskultur, motstånd och praktiska detaljfrågor
 • Föreläsningen kan även fokusera på flickor med migrationserfarenhet

4. Respekt inom idrott

 • Syftet är att öka respekten inom idrottsvärlden
 • Öppnar upp för kritiskt tänkande kring strukturer och normer
 • Under denna interaktiva föreläsning tittar vi på korta videor och gör övningar
 • Föreläsningen passar för både ungdomar och äldre

5. Trakasserifri idrott

 • Syftet är att öka kunskapen om vad trakasserier är
 • Föreningens förebyggande arbete och skapande av en trygg idrottmiljö
 • Handlingssätt vid sexuella trakasserier
 • Utbildningen baserar sig på Befolkningsförbundets och Finlands Centrum för Etik i Idrotts utbildning “Häirintävapaa urheilu”

6. Hbtiq och idrott

 • Huvudsakliga begrepp inom hbtiq -frågor
 • Normer som formar idrotten
 • Praktiska insatser att göra på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå
 • Diskussion kring osynliga hinder för transpersoners deltagande i idrotten

7. Välkomna flickor med migrationserfarenhet till idrotten

 • Bakgrund till inkludering av flickor med migrationserfarenhet i idrotten
 • Normers betydelse
 • Praktiska insatser att göra på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå

8. Härskartekniker

 • Vad är härskartekniker?
 • Maktens betydelse vid härskartekniker
 • Exempel på 10 olika härskartekniker
 • Förebyggande och synliggörande av härskartekniker

Alla föreläsningar skräddarsys så att de passar deltagarnas behov och verksamhetsmiljö på bästa sätt. Vi använder oss även av olika individuella-, par-, eller grupparbeten för att ge deltagarna verktyg att själva arbeta med ovanstående frågor. 

För mera information
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi

Finlands Svenska Idrott hjälper föreningar i att göra jämställdhets- och likabehandlingsplaner

Jämställdhet bör vara en grundvärdering för att idrotten skall utvecklas i takt med det moderna samhället. Finländsk idrott har som målsättning att stegvis gå mot en mer jämställd verksamhet. För att uppnå detta bör jämställdhetsarbete implementeras på alla nivåer, från förbundsnivå till föreningsnivå. 

Finlands Svenska Idrott erbjuder idrottsföreningar som vill arbeta med att bli en mer inkluderande aktör, stöd och handledning. Stödet innebär att skapa en arbetsgrupp för arbetet, fylla i en nulägesanalys och utgående från analysen skapa en handlingsplan enligt 3x3x3 verktyget. Utgående från föreningens behov kan också utbildning och workshops inom teman så som jämställdhet, likabehandling, mångfald och inkludering  erbjudas.

Utgående från en kartläggning kollar vi föreningens behov och skräddarsyr stödet enligt det.

Här hittar du också praktiska tips för hur utforma en jämställdhets – och likabehandlingsplan.

För mera information
Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi