Hållbar idrottsförening – nätverk

Välkommen att ta del av Hållbar idrottsförening-nätverket! Nätverkets syfte är att ge kamratstöd och kraft till föreningsaktiva i arbetet för en hållbar, jämställd och ansvarsfull idrott.

Nätverkets teman är enligt Olympiska kommitténs ansvarsprogram, det vill söga antidopning, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott. Jämställdhet genomsyrar alla nätverkets teman: ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling.

Nätverket fungerar på både svenska och finska och riktar sig till aktiva idrottsföreningar.

Nätverket i praktiken

Träffarna sker virtuellt via Zoom varannan månad under år 2023. Tema är enligt deltagarnas önskemål. Datumen är följande:

2.2.2023 kl. 18.00-19.30 Tema: Nya sexualbrottslagen. Som gästföreläsare är Sanni Laurila från Du är inte ensam-tjänsten.

13.4.2023 kl. 18.00-19.30 Tema: Temat för träffen är translagens påverkan på idrottsfältet. Som gästföreläsare fungerar Alex Oksanen, som är före detta FM-nivås ringettespelare. Alex har egen erfarenhet av att vara transperson och nuförtiden fungerar han som aktiv förespråkare för transrättigheter. Om du är intresserad att veta mer om Alex kan du kolla Finlands Svenska Idrotts lunchsamtal tillsammans med honom.  

1.6.2023 kl. 18.00-19.30 Tema: Jämställdhet inom coachingen. Hur skapar vi en mer jämställd coachingkulturen? Vad kan vi i praktiken göra i föreningen för att bidra till att öka antalet kvinnliga tränare? Under träffen delas praktiska tips som samlats inom Finlands Coachförbunds (Suomen Valmentajat) projekt Coacha som en kvinna. Som gästföreläsare fungerar Merja Markkanen från projektet och presenterar vad som orsakar ojämställdhet och vilka praktiska tips som föreningar kan använda sig av i vardagen.

31.8.2023 kl.17.00-18.30 Tema: Idrottens disciplinära förfaranden, agerande i trakasserifall samt tränarnas och beslutsfattarnas ansvar. Hur skall man agera ifall man blir utsatt eller bevittnar trakasserier inom idrotten? Hur fungerar idrottens disciplinnämnd? Vilket ansvar har tränare och beslutsfattare? Som gästföreläsare fungerar Pia Ek, ordförande vid Finlands Centrum för Etik inom Idrotten. 

27.11.2023 kl.17.00-18.30 (OBSERVERA ÄNDRAT DATUM OCH TID) Tema: Med konkreta åtgärder ett mer miljövänligt idrottsevenemang. Under år 2023 orienteringsstafett Jukola i Borgå, inleddes projektet Kolsmat Jukola, vars målsättning var att minimera evenemangets miljöpåverkan och kolfotspår. Projektet handlar om att göra ord till konkreta gärningar samt att utveckla och pröva verksamhetsmodeller för ett koldioxidsnålt massevenemang. Under nätverksträffen presenterar projektledare Jari Johansson projektets åtgärder och lärdomar. Tillsammans funderar vi på hur vi kan tillämpa lärdomarna även i andra evenemang. 

Även om det finns en möjlighet att dela dina egna tankar och erfarenheter konfidentiellt under träffarna, kan du gå med bara för att lyssna och när det passar dig. Du kan uttrycka dina önskemål till nätverket genom att anmäla dig med i förväg. Du kan anmäla dig med här som helst under nätverkprojektets gång.

AnmälNING

Anmäl dig med

Som stöd till nätverksträffarna arrangeras föreläsningar och webbinarier med experttalare inom antidopning, tävlingsmanipulation, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott.

Projekt koordineras av Finlands Svenska Idrott och Kvinnoorganisationernas Centralförbund. Finansieringen av projektet är via Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet pågår under 2023.

föreläsningar och WEbbinarier

BLOGGINLÄGG

FÖR MERA INFORMATION

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi