Välkommen att ta del av Hållbar idrottsförening-nätverket! Nätverkets syfte är att ge kamratstöd och kraft till föreningsaktiva i arbetet för en hållbar, jämställd och ansvarsfull idrott. Nätverket grundades år 2023 och fortsätter igen 2024. Nätverksprojekt koordineras av Finlands Svenska Idrott tillsammans med Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL) och Arbetarnas Idrottsförbund i Finland (TUL).

Nätverkets teman är enligt Olympiska kommitténs ansvarsprogram, det vill söga antidopning, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott.

Nätverket fungerar på både svenska och finska och riktar sig till aktiva idrottsföreningar.

Nätverket i praktiken

Sammanlagt ordnas fem stycken nätverksträffar under 2024 virtuellt via Zoom. Tema är enligt deltagarnas önskemål.

Tidpunkterna under år 2024 är följande nedan, flera kommer då datumen bekräftats:

Träff 4: 3.9.2024 kl.17.30

Temat är miljöfrågor inom idrotten. Mer information på kommande.

Träff 3: 3.6.2024 kl.17.30-19.00

För att skapa en trygg idrottsmiljö är det avgörande att förbättra vårt bemötande och stöd gentemot dem som utsatts för osakligt beteende. Under nätverksträffen ger Nea Bäck, från Befolkningsförbundets Du är inte ensam – tjänst, råd och delar erfarenheter om bemötandet av personer som utsatts för osakligt beteende inom idrotten. Nea Bäck har magisterexamen inom utvecklingspsykologi och gedigen erfarenhet i att bemöta och stödja unga inom barnskyddet. Ett empatiskt och lyhört bemötande ligger mig nära hennes hjärta.

Träff 2: 28.5.2024 kl.17.30-19.00

Temat är god förvaltning inom idrotten. Vi kommer att gå igenom bland annat föreningslagar, arbetsgivaransvar samt eventuella fallgropar inom styrelseverksamhet för idrottsföreningar. Tillsammans diskuterar vi och delar tips med varandra. Som gästföreläsare fungerar Pia Ek, jurist och ordförande för Finlands Centrum för Etik inom Idrotten. Evenemanget är tvåspråkigt.

Träff 1: 12.2.2024 kl.17.30-19.00

Temat för träffen är Olympiska kommitténs nya hållbarhetsprogram. Som gästföreläsare fungerar Elina Laine, Hållbarhetschef vid Olympiska Kommittén. Programmet består av tema områden som jämställdhet, trygg idrott, rättvis tävling, miljö och klimat samt god förvaltning. Vad innebär dessa teman för idrottsfältet? Hur kan vi förverkliga dessa i praktiken i föreningens vardag? Tillsammans diskuterar vi och delar tips med varandra.

Delta när det passar dig!

Även om det finns en möjlighet att dela dina egna tankar och erfarenheter konfidentiellt under träffarna, kan du gå med bara för att lyssna och när det passar dig. Du kan uttrycka dina önskemål till nätverket genom att anmäla dig med i förväg. Du kan anmäla dig med här som helst under nätverkprojektets gång.

AnmälNING

Anmäl dig med

Som stöd till nätverksträffarna arrangeras föreläsningar och webbinarier med experttalare inom antidopning, tävlingsmanipulation, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott.

Projekt koordineras av Finlands Svenska Idrott tillsammans med Kvinnoorganisationernas Centralförbund (NJKL) och Arbetarnas Idrottsförbund i Finland (TUL). Finansieringen av projektet är via Undervisnings- och kulturministeriet.

föreläsningar och WEbbinarier

BLOGGINLÄGG

FÖR MERA INFORMATION

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi