Hållbar idrottsförening – nätverk

Finlands Svenska Idrott och Kvinnoorganisationernas Centralförbund ordnar under året 2023 nätverket Hållbar idrottsförening. Nätverkets syfte är att ge kamratstöd och kraft till föreningsaktiva i arbetet för en hållbar, jämställd och ansvarsfull idrott.

Nätverkets teman är enligt Olympiska kommitténs ansvarsprogram, det vill söga antidopning, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott. Jämställdhet genomsyrar alla nätverkets teman: ekonomi, ledarskap och hållbar utveckling.

Nätverket fungerar på både svenska och finska och riktar sig till aktiva idrottsföreningar.

Nätverket i praktiken

Träffarna sker virtuellt via Zoom varannan månad under år 2023. Tema är enligt deltagarnas önskemål. Datumen är följande:

2.2.2023 kl. 18.00-19.30 Tema: Nya sexualbrottslagen. Som gästföreläsare är Sanni Laurila från Du är inte ensam-tjänsten.

13.4.2023 kl. 18.00-19.30 Tema: Temat för träffen är translagens påverkan på idrottsfältet. Som gästföreläsare fungerar Alex Oksanen, som är före detta FM-nivås ringettespelare. Alex har egen erfarenhet av att vara transperson och nuförtiden fungerar han som aktiv förespråkare för transrättigheter. Om du är intresserad att veta mer om Alex kan du kolla Finlands Svenska Idrotts lunchsamtal tillsammans med honom.  

1.6.2023 kl. 18.00-19.30 Tema: informeras senare

Även om det finns en möjlighet att dela dina egna tankar och erfarenheter konfidentiellt under träffarna, kan du gå med bara för att lyssna och när det passar dig. Du kan uttrycka dina önskemål till nätverket genom att anmäla dig med i förväg. Du kan anmäla dig med här som helst under nätverkprojektets gång.

Som stöd till nätverksträffarna arrangeras föreläsningar och webbinarier med experttalare inom antidopning, tävlingsmanipulation, god förvaltning samt jämställd, trygg och miljövänlig idrott.

Projekt är finansierat av Undervisnings- och kulturministeriet.

föreläsningar och WEbbinarier

SAMMANFATTNING FRÅN NÄTVERKSTRÄFFAR

FÖR MERA INFORMATION

Tarja Krum

Hållbarhetschef

+35840 6212560
tarja.krum(at)idrott.fi