Praktiska övningar


Här hittar du praktiska övningar med syftet att skapa reflektion och diskussion om värderingar inom idrotten. Övningarna kan användas som uppvärmning inför ett möte, som gruppövning eller i undervisningssyfte.


Quiz – frågesport


Testa quizar om jämställdhet och normer.

Privilegier till salu

Vilka privilegier skulle du köpa?

Gissa idrottaren

Vilka förväntningar finns det om idrottare?

Är alla på samma linje?

Om privilegier och orättvisor.

Inklude-ringsbingo

Bingo i ditt klubbhus eller idrottsmiljö.

Diskutera jämställdhet

Använd kortleken som diskussionsunderlag.

Styrelse-arbetet

Synliggöra olika roller.

Tänk norm-medvetet

En checklista.