Vi utvecklar vår verksamhet

Hur kan vi utveckla verksamheten sen när specialgruppen eller personen med funktionsnedsättning/sjukdom har blivit en del av föreningens verksamhet? Hur tar vi ett steg framåt? 

Idrottarens stig 

Personer med funktionsnedsättning har en mycket liknande stig till toppnivå, som personer utan funktionsnedsättning. Det finns några saker som skiljer sig åt och som är bra att känna till. 

De karakteristiska dragen för paraidrott är att man kan bli paraidrottare som ung eller vuxen. T.ex. ifall man inte föds med nedsättning utan får det i en äldre ålder. 

Stigen till en idrottare för en person med funktionsnedsättning grundar sig på Kanadensiska LTAD-modellen. Modellen beskriver startgroparna då en person med funktionsnedsättning deltar i föreningens verksamhet och vägen till en paraidrottare. Figuren: Stigen till en idrottare för en person med funktionsnedsättning (på finska). 

En ideal situation är den att idrottaren kan i sin egen förening arbeta sig fram mot toppen. Därför är det bra att ha både lågtröskelverksamhet (hobby) och tävlingsidrott. 

Som tränare är det bra att använda sig av en årsklocka som styr verksamheten framåt och även komma ihåg de olika karakteristiska dragen för idrottare i olika åldrar, nivåer och paraklasser. 

Paralympiska Kommitténs Valmennusjärjestelmä – Systemet för tränare/ledare (på finska).