Hjälpmedel

I det här avsnittet hittar ni tips om hur ni kan få hjälpmedel till er förening och vilka organisationer som hyr ut hjälpmedel.

Allmänt om hjälpmedel

Med hjälp av olika hjälpmedel kan verksamheten göras mer öppen och tillgänglig. Med hjälpmedel kan verksamheten anpassas enligt deltagarnas behov. 

Hjälpmedel kan vara bl.a. bollar av olika slag som t.ex. mjuka, lätt att greppa eller en med bjällra. Hjälpmedel kan också vara grenspecifika som t.ex. korgbollsrullstolar som rör sig smidigt. Ni som förening behöver inte finansiera allas korgbollsrullstolar, utan utgångspunkten är att spelarna själv anskaffar hjälpmedlen. Men ifall ni redan har  ett rullstolskorgbollslag i föreningen så vore det bra ifall ni hade en/två extra stolar ifall någon vill plötsligt komma och prova på grenen. 

Hur får ni extra stolar till er förening:  
 • Ärvd stol från en tidigare spelare
 • Hyrd stol från Suomen Paralympiakomitean apuvälinetoiminta 
 • Sökt stöd/finansiering för en stol

Idrottsföreningar och enskilda personer kan få ekonomiskt bidrag/stöd för anskaffning av hjälpmedel. Mera information finns på nätsidan om ekonomiskt stöd.

Var och hur kan man hyra hjälpmedel? 

 • På nätsidan valineet.fi hittar du alla aktörer i Finland som hyr hjälpmedel
 • Kommunen kan hyra ut hjälpmedel (kolla med idrottssektorn)
 • Suomen Paralympiakomitean apuvälinetoiminta 
 • Malike 

Suomen Paralympiakomitean apuvälinetoiminta

 • Suomen Paralympiakomitean apuvälinetoiminta hjälpmedel lämpar sig i huvudsak för dem som rör på sig självständigt.
 • Hyr ut hjälpmedel åt alla oberoende funktionsnedsättning, diagnos eller organisation. 
 • Hjälpmedlen kan fraktas runt om i Finland eller så kan de hämtas från verksamhets enheterna i Helsingfors, Masku, Kuopio, Seinäjoki och Rovaniemi. 
 • I anskaffningen av hjälpmedel ger Paralympiska Kommittén expertutlåtanden och erbjuder hjälpmedels prövning. 
 • En förening kan t.ex. hyra hjälpmedel som “kast-stol” (för parafriidrott), korgbollrullstol eller paraishockey kälke.
 • Flytta dig till Suomen Paralympiakomitean apuvälinetoiminta webbsida (på finska) 

Malike – hjälpmedel för personer med grav funktionsnedsättning

 • Malike hyr ut hjälpmedel för personer med grava funktionsnedsättningar, som oftast behöver assistans.
 • Hjälpmedlen kan hämtas från Tammerfors, Helsingfors eller Rovaniemi. 
 • Malike hyr hjälpmedel och erbjuder råd i att anskaffa hjälpmedel. 
 • Malike anordnar även utbildningar om delaktighet och olika hjälpmedel som möjliggör rörelse för personer med grova funktionsnedsättningar.
 • Flytta dig till Malikes webbsida(på finska)