Om oss

Finlands Svenska Idrott är de svenskspråkiga idrottsförbundens samlande organisation med uppgift att stödja och företräda våra medlemmar i gemensamma frågor och ge goda förutsättningar att idrotta på svenska i Finland. Vårt mål är att inspirera barn och unga att röra på sig, bygga upp ett livslångt intresse för idrott och skapa en miljö där våra idrottare har möjlighet att utvecklas och nå sina mål.

Våra löften

  • Vi finns till för våra medlemmar
  • Vi är ännu bättre tillsammans
  • Vi stöder och utvecklar idrotten på svenska i Finland
  • Vi utbildar tränare och ledare
  • Vi skapar en miljö som sporrar till samarbete
  • Vi organiserar mästerskap och idrottsevenemang av hög kvalitet

Våra värderingar

Genom vår verksamhet vill vi inspirera till en aktivare vardag där du som individ och din hälsa är i fokus. Vi vet att vi mår så bättre om vi rör på oss. 

För oss är den finlandssvenska gemenskapen viktig. Vi finns till för varandra och stöder varandra i uppförsbacke och nerförsbacke. Vi är även inkluderande i vår verksamhet och bjuder in alla i vår gemenskap. 

Vårt mål är att skapa verksamhet som hjälper stöder idrottaren att prestera bättre på nationell och internationell nivå. Vi skall ta fler FM-medaljer inom våra idrottsgrenar. Grunden till en toppidrottare skapas genom en mångsidig, inkluderande och aktiv vardag som barn. Genom olika stödtjänster under resans gång kan vi bidra till bättre resultat. 

vår ledningsstruktur

Finlands Svenska Idrotts högst beslutande organ är höst- och vårmöte där våra medlemsförbund är representerade. Höstmöte utser även en styrelse. Styrelsen består av representanter från våra medlemsförbunds och en ordförande. Styrelsen anställer en generalsekreterare som leder den operativa verksamheten och som har budgetansvar. Inom personalen har vi även en ledningsgrupp som består av generalsekreteraren, ekonomichefen, idrottschefen samt motionschefen. 

Styrelsen 2020

Styrelsen nås bäst på fornamn.efternamn@idrott.fi

Håkan Nystrand

Ordförande
+358407615176 

Anna Wahren

Viceordförande
ersättare Mariella Ramstedt

Helena
Forsbäck-Turunen

ersättare Tom Sundbäck

Georg-Peter Björkqvist 

ersättare Anders Holmberg 

Kenneth Högholm 

ersättare Benita Gustavsson

Mats Johansson

ersättare Niklas Enlund

Nina Simosas

ersättare Tom Björklund

Stefan Haglund

ersättare Helena Martin

Bror Myllykoski

ersättare Karin Storbacka

Stefan Mutanen

Inger Nabb

VERKSAMHETSPLAN 2020