Om oss

Finlands Svenska Idrott är de svenskspråkiga idrottsförbundens samlande organisation med uppgift att stödja och företräda våra medlemmar i gemensamma frågor och ge goda förutsättningar att idrotta på svenska i Finland. Vårt mål är att inspirera barn och unga att röra på sig, bygga upp ett livslångt intresse för idrott och skapa en miljö där våra idrottare har möjlighet att utvecklas och nå sina mål.

Våra löften

  • Vi finns till för våra medlemmar
  • Vi är ännu bättre tillsammans
  • Vi stöder och utvecklar idrotten på svenska i Finland
  • Vi utbildar tränare och ledare
  • Vi skapar en miljö som sporrar till samarbete
  • Vi organiserar mästerskap och idrottsevenemang av hög kvalitet

Våra värderingar

INSPIRATION

Genom vår verksamhet vill vi inspirera till en aktivare vardag där du som individ och din hälsa är i fokus. Vi vet att vi mår så bättre om vi rör på oss. 

GEMENSKAP

För oss är den finlandssvenska gemenskapen viktig. Vi finns till för varandra och stöder varandra i uppförsbacke och nerförsbacke. Vi är även inkluderande i vår verksamhet och bjuder in alla i vår gemenskap. 

RESULTAT

Vårt mål är att skapa verksamhet som hjälper stöder idrottaren att prestera bättre på nationell och internationell nivå. Vi skall ta fler FM-medaljer inom våra idrottsgrenar. Grunden till en toppidrottare skapas genom en mångsidig, inkluderande och aktiv vardag som barn. Genom olika stödtjänster under resans gång kan vi bidra till bättre resultat. 

vår ledningsstruktur

Finlands Svenska Idrotts högst beslutande organ är höst- och vårmöte där våra medlemsförbund är representerade. Höstmöte utser även en styrelse. Styrelsen består av representanter från våra medlemsförbunds och en ordförande. Styrelsen anställer en generalsekreterare som leder den operativa verksamheten och som har budgetansvar. Inom personalen har vi även en ledningsgrupp som består av generalsekreteraren, ekonomichefen, idrottschefen samt motionschefen. 

Styrelsen 2022

Styrelsen nås bäst på fornamn.efternamn@idrott.fi

Mikko Ollikainen

Ordförande

Anna Wahren

Viceordförande
ersättare Wilhelm Lassenius

Georg-Peter Björkqvist 

ersättare Anders Holmberg 

Jenny Snellman

ersättare Helena Forsbäck-Turunen

Benita Gustafsson

ersättare Bror Myllykoski

Stefan Haglund

ersättare Helena Martin

Kenneth Högholm

ersättare Karin Storbacka

Mats Johansson

ersättare Martin Strand

Stefan Mutanen

ersättare Inger Nabb

Nina Simosas

ersättare Niklas Enlund

VERKSAMHETSPLAN 2021

Verksamhetsplan 2022 (Godkänd på höstmötet 24.11.2021)

Strategi2030

Strategi 2030 (Godkänd 2019)