För vårdnadshavare

Ätstörningar berör inte endast den som drabbats utan påverkar i högsta grad även närstående och familj. Ofta upplevs det som skrämmande och svårt att ta upp frågan om ett misstänkt stört ätbeteende eller en ätstörning. Det är ändå viktigt att våga samtala kring ämnet, visa sin oro och sitt stöd. Ibland är den unga idrottaren själv inte medveten om att beteendet är problematiskt. Det är inte ovanligt att idrottaren känner sig attackerad eller provocerad av frågeställningar rörande ätstörningar, vilket ofta grundar sig i känslor av skam och sårbarhet. 

För att du ska kunna stödja ditt barn på bästa möjliga sätt, är det också viktigt att du själv får hjälp. Samtalsstöd för närstående finns att få bland annat via Ätstörningsförbundets hemsidor, via Ätstörningscentrum  eller projekt Livslust.

På webben finns det också bra material för föräldrar och andra närstående. Utbildningen STÄRKA och Tukea syömishäiriöön sairastuneen läheisille på  Mielenterveystalo.fi.

Material