Utbildning

I det här avsnittet hittar ni tips om utbildningar inom anpassad motion och paraidrott.

Hur kan jag anpassa verksamheten? Tänk om jag inte kan? – det här är vanliga funderingar av en tränare då en person med funktionsnedsättning skall delta i verksamheten. 
Det finns utbildningar för att öka på tränarens/ledarens kunskap i att inkludera och träna en personer med en funktionsnedsättning. 

Anpassad motion och paraidrott – för föreningar
(på svenska)

Finlands Svenska Idrott (FSI) projekt Vi också, kommer att ordna svenskspråkiga, kostnadsfria utbildningar fr.o.m. våren 2022 som riktar sig till föreningsaktiva. Tanken med utbildningarna är att öka kunskapen inom anpassad motion och paraidrott, bemötande av målgruppen och tillgänglighet.
Mera information om utbildningarna hittar du här.

Distansutbildning – Anpassad motion och paraidrott (på finska)

Alla intresserade är välkomna att delta i den kostnadsfria utbildningen. 
Mera information om distansutbildningen – flytta dig till nätsidan här. 
Mera information om Paralympiska Kommitténs andra utbildningar – flytta dig till nätsidan här.

Tips!

Kolla också samarbetspartnernas utbildningar.
Flytta dig till nätsidan om samarbetspartners här.