Trygg idrott

Idrotten är ingen avskild ö från övriga samhället och har mycket inflytelse. Idrotten har möjligheten att bidra med meningsfullhet och glädje för individen. Idrott kan ge individen möjligheten att känna sig delaktig i en gemenskap och ge värdefulla kompetenser till alla livsområden. 

Var och en har rätt att känna sig välkommen och trygg i sin hobby, oberoende om är du motionär, funktionär, idrottare, tränare eller supporter. För att det skall förverkligas kräver det konkreta handlingar. Genom förebyggande åtgärder kan föreningen underlätta agerande vid oväntade situationer, osakligt beteende och i främjandet av en trygg idrott.

ARTIKLAR OM
TRAKASSERIFRI IDROTT


Idrotten kan bidra med meningsfullhet, glädje, känsla av delaktighet och värdefulla kompetenser till alla livsområden. Var och en har rätt att känna sig välkommen och trygg i sin hobby, oberoende om är du motionär, funktionär, idrottare, tränare eller supporter. För att detta skall förverkligas krävs det konkreta handlingar och modeller. Genom förebyggande åtgärder kan föreningen vara bättre förberedd vid oväntade situationer, osakligt beteende och i främjandet av en trygg idrott.

ARTIKLAR OM HUR
AGERA I SVÅRA SITUATIONER