Trygg idrott

Idrotten är ingen avskild ö från övriga samhället och har mycket inflytelse. Idrotten har möjligheten att bidra med meningsfullhet och glädje för individen. Idrott kan ge individen möjligheten att känna sig delaktig i en gemenskap och ge värdefulla kompetenser till alla livsområden. 

Var och en har rätt att känna sig välkommen och trygg i sin hobby, oberoende om är du motionär, funktionär, idrottare, tränare eller supporter. För att det skall förverkligas kräver det konkreta handlingar. Genom förebyggande åtgärder kan föreningen underlätta agerande vid oväntade situationer, osakligt beteende och i främjandet av en trygg idrott.

HÅLLBARHETSPROGRAM 2024-2026

Finlands Svenska Idrotts arbete för en tryggare idrott är en del av förbundets hållbarhetsprogram som godkänts av styrelsen 7.2.2024. Arbetet är uppgjort på basen av gällande lagstiftning och enligt Idrottens ansvarsprogram för 2020-2024.

Ta del av vårt hållbarhetsprogram

Material

Stödtjänster

Du är inte ensam – tjänst

Chatta, ring eller skicka meddelande till Befolkningsförbundets experter.

ILMO – tjänst

Lämna in anonymt eller med ditt namn en anmälan vid misstanke av doping-, tävlingsmanipulations-, läktarsäkerhets- eller annan förseelse inom idrott. dvs. någon sorts av orättvisa inom idrott.

ARTIKLAR


ARTIKLAR OM HUR
AGERA I SVÅRA SITUATIONER