Föreningar

Vi erbjuder en mängd olika tjänster för idrottsföreningar. Oavsett vilken idrottsgren din förening representerar eller är aktiv inom har vi ett medlemsförbund vart ni kan ansluta er för att ta del av våra tjänster.

FÖRENINGSSTÖD

I februari brukar det bli aktuellt med ansökningstid för vårt föreningsstöd. Stödet kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. Det är inget krav att idrottsföreningen eller -förbundet i fråga tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund. Årligen delas ut ca 100 000 euro i föreningsstöd.

I utdelningen år 2018 lyftes fram några prioriteringsområden:

 • Utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare samt funktionärer
 • Kompetenshöjande verksamhet inom idrotten
 • Projekt med idrottsliga, innovativa nya lösningar eller som utvecklar verksamheten
 • Verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling
 • Fysiska aktiviteter för barn- och unga eller utvecklande av motionsverksamhet
 • Samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

Föreningsstöd utbetalas inte för:

 • Anskaffning av redskap och utrustning
 • Fortlöpande hyreskostnader
 • Tävlingsverksamhet
 • Lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande.

 

För mera information

Arto Sirviö

Idrottschef

+358 40 059 5432
arto.sirvio(at)idrott.fi

WEBBSIDOR

Vi erbjuder kostnadsfria webbsidor till registrerade idrotts- och motionsföreningar vars verksamhetsspråk (stadgar) är svenska. 

 • ett gratis domän under idrott.fi (enligt principen minforening.idrott.fi)
 • möjlighet till eget domän (t.ex. ikfalken.fi) för 30 €/år
 • ett gratis verktyg (wordpress) för att lätt bygga upp sidorna
 • tio gratis e-postadresser under idrott.fi (enligt principen minforening@idrott.fi, sekreterare.minforening@idrott.fi och ordforande.minforening@idrott.fi)
 • med eget domän har man även möjlighet att skaffa GSuite for non-profits och få egna Google-konton för föreningens aktiva, eller varför inte för alla medlemmar (läs mera om detta här)

Ifall ni vill skaffa webbsidor till er förening eller uppdatera era befintliga sidor till de nya sidorna med WordPress, vänligen fyll i beställningsformuläret i Lyyti.

Beställ webbsidor

Under hösten 2018 kommer vi att besöka åtta städer runtom i Svenskfinland för att visa de nya hemsidebotten som kan börja tas i bruk under hösten 2018. 

5.11 kl. 17-20:30 Helsingfors, Arcada
6.11 kl. 17-20:30 Borgå, Idrottshallens cafeteria
7.11 kl. 17-20:30 Karis, Axell Bangatan
8.11 kl. 17-20:30 Åbo, Novia 
12.11 kl. 17-20:30 Närpes, Närpes Stadshus
13.11 kl. 17-20:30 Vasa
14.11 kl. 17-20:30 Vörå, Norrvalla
15.11 kl. 17-20:30 Jakobstad, Optima

Anmäl dig här 

 

För mera information

Jeanette Harf

Ansvarig för kommunikation, marknadsföring och evenemang

+358 50 604 00
jeanette.harf@idrott.fi

GDPR STÖD

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft i Finland och övriga EU. Förordningen reglerar bland annat hur föreningar får hantera personuppgifter om exempelvis medlemmar och anställda. 

Rykten om GDPR sprids hela tiden och de stora sanktionerna skrämmer folk på fältet. I själva verket är det väldigt lite som förändras för Finlands del. De största förändringarna är att man i framtiden inte endast bör följa lagen utan att man också måste bevisa att man gör det. Detta innebär att man bör planera och dokumentera noggrannare än tidigare.

Den privata personens rättigheter ligger i stort fokus. Du som privatperson kan pusta ut och känna dig tryggare medan du som föreningsaktiv bör bekanta dig med den nya reformen och kanske jobba lite mer för att ställa din förening i ordning för GDPR.

Finlands Svenska Idrott höll utbildningar om GDPR runtom i Finland under våren 2018. Föreläsningsmaterialet hittar du här

Vi sammanställer även material för föreningar. Materialets syfte är att hjälpa er med exempel och att på ett enkelt sätt förklara vad ni bör göra för att er förening uppfyller de krav som GDPR ställer.

Nyttiga länkar som man kan bekanta sig med:

 

För mera information

Robert Jürgens

Dataskyddsombud

+358 50 563 7254
robert.jurgens(at)idrott.fi