Föreningar

Vi erbjuder en mängd olika tjänster för idrottsföreningar. Oavsett vilken idrottsgren din förening representerar eller är aktiv inom har vi ett medlemsförbund vart ni kan ansluta er för att ta del av våra tjänster.

FÖRENINGSSTÖD

I februari brukar det bli aktuellt med ansökningstid för vårt föreningsstöd. Stödet kan beviljas för svenskspråkig idrottsverksamhet och projekt som främjar idrottsverksamhet på svenska. Det är inget krav att idrottsföreningen eller -förbundet i fråga tillhör någon av Finlands Svenska Idrotts medlemsförbund. Årligen delas ut ca 100 000 euro i föreningsstöd.

I utdelningen år 2018 lyftes fram några prioriteringsområden:

  • Utbildning av barn- och ungdomsidrottsledare samt funktionärer
  • Kompetenshöjande verksamhet inom idrotten
  • Projekt med idrottsliga, innovativa nya lösningar eller som utvecklar verksamheten
  • Verksamhet som främjar idrott för alla, jämställdhet och likabehandling
  • Fysiska aktiviteter för barn- och unga eller utvecklande av motionsverksamhet
  • Samarbetsprojekt över föreningsgränserna (idrottsföreningar).

Föreningsstöd utbetalas inte för:

  • Anskaffning av redskap och utrustning
  • Fortlöpande hyreskostnader
  • Tävlingsverksamhet
  • Lönekostnader för personal i fortlöpande anställningsförhållande.

För mera information

Arto Sirviö

Idrottschef

+358 40 059 5432
arto.sirvio(at)idrott.fi