Tillgänglighet

I det här avsnittet bekantar vi oss med tillgänglighet. Tillgänglighet är en av flera viktiga parametrar för att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att leva ett aktivt liv, med samma villkor som andra i samhället. 

Tillgänglighet i en byggd idrottsmiljö

Tillgänglighet är inte bort från någon. För en del är tillgängligheten en möjliggörare för att kunna delta. Idrott- och motionsanläggningars tillgänglighet borde analyseras åtminstone från dessa fyra perspektiv: 

 • Kan personer som använder sig av hjälpmedel komma in i utrymmet, kommer hen till omklädningsrum, toalett, läktaren och cafeteria. Finns det tunga dörrar?
 • Är belysningen i utrymmet jämn, finns det kontrastskillnader t.ex. mellan vägg, tak och golv. Finns det kontrastskillnader till toalettdörren?
 • Hur är det med akustiken och finns det induktionsslinga? Finns det fungerande ljudsystem för t.ex. mic?
 • Är utrymmet tydligt skyltat t.ex. parkering, ingång, toalett, läktaren osv. 

Förutom utövare så drar ledare och publik också nytta av tillgängliga utrymmen.  

Vad kan du göra ifall du märker brister i tillgängligheten?

 • Små förändringar kan göras själv t.ex. flyttbar ramp, tydligare skyltning eller lägga kontrast tejp i trappor.
 • För större förändringar lönar det sig att anlita en utbildad tillgänglighetsexpert. Anläggningens ägare kan anlita en expert. Mera information om utbildade tillgänglighetsexperter – hittar du här (på finska)
 • Du kan fråga hjälp av erfarenhetsexperter såsom handikapprådet och paraidrottare. Men kom ihåg att deras rapport inte motsvarar en utbildad tillgänglighetsexpert rapport.  

Betrakta tillgängligheten på ett bredare plan

 • Är verksamhetens attityd tillgängligt? – t.ex. språkligt, kultur, mångfald
 • Är omgivningen tillgänglig?
 • Är hobbyverksamheten ekonomiskt tillgänglig? – har alla faktiskt möjlighet att delta?
 • Är föreningens tillgångavägssätt möjliggörande eller hindrar det tillgänglig verksamhet?
 • Är tränings och tävlings faciliteter tillgängliga?
 • Hur är det mer larmet? Blinkar något ljus ifall larmet går på? – personer med hörselnedsättning behöver det.

Tillgänglighetsbeskrivning

En förening kan publicera tillgänglig information på sin nätsida genom att självständigt göra en tillgänglighetsbeskrivning. 

En tillgänglighetbeskrivning kan göras utan en tillgänglighetskartläggning (som görs av en expert). Med hjälp av att svara på frågorna i nedanstående modell för tillgänglighetsbeskrivning, så kan t.ex. en idrottsledare göra en tillgänglighetsbeskrivning på idrottsutrymmet, som sedan kan läggas på föreningens hemsida. 

Ps. Det är viktigt att beskrivningen innehåller så exakt och tydlig information som möjligt så att utövaren själv får analysera ifall hen kan använda sig av utrymmet. 

Flytta dig till modellen/bottnet för tillgänglighetsbeskrivningen

På hemsidan – samla tillgänglig information 

Med tydlig information om anläggningens utrymmen ger du utövaren och publiken möjlighet att själv analysera ifall hen kan röra sig självständigt i byggnaden eller ifall hen behöver assistans. Lägg ett telefonnummer på hemsidan som kan svara på frågor gällande tillgänglighet, så att personen kan fråga efter mer information ifall hen behöver. Obs! Kan vara bra att lägga in klockslag då personen som svarar på tillgänglighets frågor är anträffbar.

Mera information om digitala tillgänglighet hittar du på Webbtillgänglighet (hittar du här) och  Celias sidor – hittar du här.

Tips!

Videon

Med tillräcklig och tillgänglig information kan personen själv bestämma ifall idrottsanläggningen passar hen. 
YouTube video: Ett digitalt samhälle tillgängligt för alla – Regionförvaltningsverket