FÖR TRÄNARE

Som tränare har du en viktig betydelse för, och ett stort inflytande på, den unga idrottaren. Tränaren har i och med sin position en central roll när det kommer till att såväl förebygga som att identifiera ätstörningar bland idrottare. Förebyggande åtgärder kan handla bland annat om hur ni i träningsgruppen pratar om kropp, kost och återhämtning i förhållande till idrottsprestation.

Som tränare till en adept som drabbats av ätstörningar, är det viktigt att du inte lämnas ensam med dina funderingar. Du ska aldrig själv försöka behandla en ätstörning. Om misstankar om ätstörningar finns bör du istället vända dig till professionell hjälp. 

Tränarens stöd under tiden som idrottaren vårdas för ätstörningar kan vara extremt betydelsefull för tillfrisknandet. Genom att visa ditt stöd visar du att du vill att idrottaren ska bli frisk och att hens helhetsmående är viktigt för att kunna komma tillbaka till idrotten igen.

MATERIAL


Sporta för livet-guider (Oman elämänsä urheilija)
Forskning
Övrigt material