Med vårt Skogsäventyr njuter ni tillsammans med din barngrupp av naturen, samtidigt som ni kryssar av stationerna på kartan. Det är roliga saker ni får uppleva i skogen, ni kan avsluta ert äventyr med en vägkostpaus i naturen.

När äventyret är avklarat kan du dela ut diplom till barnen som deltagit. Allt material är gratis och tillgängligt då du registrerat dig.

Registrera er barngrupp

Genom att registrera er barngrupp får du i bekräftelsemeddelandet länk till materialet som du sedan laddar ner till din dator och printar ut.

Registrera er barngrupp
För mera information