Utomhuspedagogik

Finlands Svenska Idrott har sedan 1979 aktivt arbetat med utomhuspedagogik i form av Skogsmulleverksamheten som riktar sig till barn under skolåldern. Verksamheten är mångsidig och det viktigaste är bl.a. att väcka ett naturintresse. 

FSI arrangerar efter förfrågan olika workshopar kring utomhuspedagogik, där vi arbetar med olika sinnen. 

2007 var FSI initiativtagare till den första utomhuskonferensen på svenska i Finland och har sedan dess koordinerat utomhuskonferensen Mitt i naturen. Utomhuskonferensen förverkligas i form av föreläsningar och wokrshopar och genom ett nära samarbete mellan olika organisationer, som har intresse för lärandet och verksamhet för barn och unga i naturen.

Utomhuspedagogik och lekar i naturen! – Inspirationskurs!
En inspirationskurs på tre timmar för småbarnspedagoger där målet är att stöda och ge praktiska tips på rolig utomhusverksamhet för barn i dagvård. Kursen tar upp bl.a. barns upptäckarglädje, sinnesträning och åldersanpassad verksamhet i naturen. Övningar som stöder läroplanen för småbarnsfostran genom lekar, sånger, motorikträning. Till på köpet kommer även friskluft och en fin vägkoststund i naturen.

FSI koordinerar naturparkour för både daghem och skolgrupper. Där målet är rörelse, utevistelse och en rolig stund i naturen.

Pricka in i kalendern!