RESPEKT INOM IDROTT

Välkommen till #respektinomidrott ! På denna sida hittar du material som idrottsföreningar och organisationer kan använda för att sprida budskapet om respekt inom idrott.

Inom Finlands Svenska Idrott arbetar vi strategiskt med hållbar idrott och respekt inom idrott är ett konceptet som är starkt kopplad till denna strategiplan. 

Idrotten engagerar en stor skara människor i olika åldrar. Vi vill att idrottsverksamheten är en plats som behåller de aktiva kvar, så länge som möjligt och så bra som möjligt. Därför berör respekt inom idrott oss alla. 

Välkommen med på resan till en respektfull idrottsvärld!

På denna sida finns:

  • Vad är respekt inom idrott?
  • Respekt inom idrott material
  • Respektramsan

VAD ÄR RESPEKT INOM IDROTT?


Respekt inom idrott främjar en trivsam och trygg atmosfär på alla nivåer inom idrotten. En respektfull idrottsmiljö skapar välbefinnande hos människor och stödjer även idrottens hälsofrämjande syfte. Respekt inom idrott gör idrotten attraktiv och livskraftig. Det är en del av idrottens hållbara utveckling. 

Målet är att skapa en idrottsrörelse där alla kan nå sin fulla potential. En idrott för alla.

Läs mera om Respekt inom idrotts syfte och målsättningar, samt vad detta betyder i praktiken i presentationsmaterialet. Använd materialet när du ska presentera konceptet för någon, t.ex. föreningen eller styrelsen. 

RESPEKT INOM IDROTT MATERIAL

TIll #respektinomidrott materialet hör två olika affischer. Träningsplatsen kan läggas i träningslokalen, klubbstugan eller omklädningsrummet. Tävlingsaffischen är lämpad att ha på arenan eller på anslagstavlan under tävlingar. Affischerna kan beställas av tarja.krum(a)idrott.fi eller saara.norrgrann(a)idrott.fi. Affischerna finns också att laddas ner som utskriftsversion här


#respektinomidrott kan också vara ett tema som träningsgruppen eller föreningen har under hela säsongen. Vid säsongsavslutningen kan medlemmarna få ett diplom med eget namn och motivering till hur hen bidrar till respekt inom idrott.

Diplomet i utskriftsversion finns att laddas ner här:

Vi står för
#respektinomidrott

Vi står för respekt inom idrott – stämpel

Ladda ner och använd #respektinomidrott -stämpeln på föreningens hemsida och sociala medier. Bläddra  längst ner på vår hemsida så ser du var vi har vår #respektinomidrott stämpel. 


Tryck på ikonen ladda ner för att spara filen på din dator. Filen är i png. Det betyder att den har transparent bakgrund och du kan använda den ovanpå en annan bild. 

Tips! Du kan även använda stämpeln i tryckt material, t.ex. tävlingsinfo eller på kaffemuggen ifall du har specialdesignade muggar.

RESPEKT INOM IDROTT RAMSAN

Arrangören kan under tävlingar lyfta fram respekt inom idrott genom att läsa upp respekt hälsningen i mikrofonen.  Respekt-hälsningen är en kort uppmaning till alla deltagare under tävlingen (inklusive publik).  

Arrangören kan välja mellan två ramsor och läsa läsa vid ett lämpligt tillfälle under tävlingen, t.ex. strax innan tävlingen ska börja. 

Läs och ladda ner materialet här.

Välkommen med på en respektfull idrottsresa och kom ihåg att använda hashtagen #respektinomidrott!