Motion

Motion är en av våra viktigaste verksamhetsområden, det utgör en helhet där vi mår bra. Finlands Svenska Idrott koordinerar och verkställer motionskampanjer och evenemang. Vi samarbetar med våra medlemsförbund kring grenspecifik motionsverksamhet samt arbetar för att inspirera den finlandssvenska befolkningen till att röra på sig mera och tillämpa en fysiskt aktiv livsstil. Vi betonar fysiskt välbefinnande i vardagen och betydelsen av att röra på sig.

All motion är bra

Måndagen den 21.10.2019 publicerade UKK-institutet nya rekommendationer för motion och hälsa. 

All form av motion och rörelse kan konstateras vara nyttigt, eftersom också lätt motion och pausgymnastik har hälsofrämjande effekter, speciellt för de som rör på sig lite. Det menar UKK-institutets ledare Tommi Vasankari. Lätt motion sänker blodsockret och blodfettsnivåerna samt ökar blodcirkulationen och rörligheten i muskler och senor. Lätt motion bör utövas regelbundet, gärna varje dag. Genom att kombinera regelbunden motion med vardagliga val som främjar fysisk aktivitet kan var och en förstärka sitt personliga välmående och sin personliga hälsa.

Nytt för rekommendationerna är också sömnens betydelse. Tillräcklig sömn och motion har märkbara hälsofrämjande effekter, eftersom sömnens betydelse för återhämtningen är stor.

Fortfarande rekommenderas vi att utöva pulshöjande motion i minst två timmar och 30 minuter per vecka. Samma hälsofördelar kan även uppnås genom effektiv och ansträngande träning i minst en timme och 15 minuter per vecka.

All form av rörelse och mobilitet kan räknas med då man räknar ihop egna personliga rörelsemönster. Då rekommendationen tidigare var 10 minuter, betonas idag att också några minuter av motion eller rörelse har betydelse för hälsan och välbefinnandet. Muskelstyrka och koordination är likaså viktiga och vi rekommenderas att även träna muskelstyrka två gånger i veckan. 

De finländska motionsrekommendationerna baserar sig på sina amerikanska motsvarigheter som uppdaterades år 2018.

UKK-institutet har tagit fram riktlinjer för hur mycket träning som rekommenderas per vecka för 18 – 64-åringar. Nedan kort sammanfattning om hur mycket träning som är bra för din hälsa samt vad du kan göra för att öka din dagliga aktivitet.

  • 2 timmar muskelstyrka och -koordination i veckan
  • 1 timme och 20 min ansträngande motion/ vecka alternativt  2 timmar 30 minuter aktiv motion / vecka
  • Lätt motion, så mycket som möjligt
  • Pausmotion på plats och inuti vardagen, så ofta som möjligt
  • Tillräckligt med återhämtande sömn

    Motionsrekommendationerna för personer över 65 år, samt barn- och unga kommer att uppdateras under vintern 2019-2020.

    Finlands Svenska Idrott uppmuntrar alla att försöka hitta en motionsform som passar bra och är lämplig för att uppfylla rekommendationerna.

Du hittar UKK-institutets uppdaterade rekommendationer HÄR