Motion

Motion är en av våra viktigaste verksamhetsområden, det utgör en helhet där vi mår bra. Finlands Svenska Idrott koordinerar och verkställer motionskampanjer och evenemang. Vi samarbetar med våra grenförbund kring grenspecifik motionsverksamhet, samt andra organisationer. Vi betonar fysiskt välbefinnande i vardagen och betydelsen av att röra på sig.

Vår motionsverksamhet har en friluftsprofil, där betydelsen av att röra på sig utomhus betonas. Vi arrangerar kurser i bl.a. paddling och långfärdsskridskoåkning.

Finlands Svenska Idrott uppmuntrar och inspirerar till vardagsmotion i olika former och följder de nationella rekommendationerna för motionsverksamhet. Vår utgångspunkt är att tröskeln för att delta skall vara låg och att motionsverksamheten skall vara lätt att förverkliga.