Här kan du söka hjälp

Om du går i skolan eller studerar rekommenderas att du i första hand kontaktar skolhälsovårdaren, studerandehälsovården eller din hälsovårdscentral. Arbetar du kan du också vända dig till arbetshälsovården. 

Nedan listas organisationer som ger stöd och/eller vård för ätstörningar och mental ohälsa i Finland. Organisationerna erbjuder exempelvis samtalsstöd med låg tröskel.

ORGANISATIONER SOM STÖD VID PROBLEMATISKT FÖRHÅLLANDE TILL KROPP, KOST OCH TRÄNING

Ätstörningscentrum

Ingen remiss eller diagnos behövs för att söka vård. Kostnadsfri rådgivningstelefonen tel. 050 522 0077.

Projekt Livslust

Erbjuder 5 kostnadsfria samtal/besök på svenska för unga upp till 25 år. 3 kostnadsfria samtal/besök för vårdnadshavare.

Oman Elämänsä Urheilija

Finskspråkig tjänst som specialiserar sig på ätstörningar bland idrottare.

Ätstörningsförbundet

Erbjuder bland annat stöd i form SYLI-chat, samtalsgrupper och olika föreläsningar.

ORGANISATIONER SOM STÖD VID PSYKISK OHÄLSA

Psykporten

Erbjuder bland annat svenskspråkigt information, självbedömning, egenvård och vårdhänvisningar gällande psykisk ohälsa.

Psykisk Hälsa Finland rf

Svenskspråkig kristelefon tel. 0925250112.

Psykosociala förbundet

Erbjuder bland annat svenskspråkiga föreläsningar och stöd för hur du kan stärka ditt psykiska välmående.

HelsingforsMissionen

De unga får samtalshjälp 1–5 gånger. Det går att få hjälp anonymt och utan diagnos. Tjänsten är avsedd för unga i åldern 12–29 år och den unga kan få hjälp på både finska och svenska.

Ärligt Talat-chatten

Anonym chatt med psykolog eller handledare för dig som är mellan 13-29 år.