Arbetsmaterial för jämställdhet i föreningar

Här hittar du material som hjälper din förening att påbörja jämställdhetsresan. Du kan även vara i kontakt med Tarja Krum (tarja.krum(a)idrott.fi) eller Saara Norrgrann (saara.norrgrann(a)idrott.fi) om din förening vill ha stöd av oss att utarbeta en jämställdhets- och likabehandlingsplan.


Steg 1: Kartlägg


Innan ni börjar planeringsprocessen, rekommenderar vi att göra en kartläggning av föreningen. Använd Fakta på bordet -ett verktyg för att kartlägga nuläget i idrottsföreningen.


Steg 2: Utarbeta en åtgärdsplan


Då kartläggningen är gjord börjar det viktiga arbetet. Som verktyg kan ni använda det vi kallar åtgärdsplanen, som bygger på en 3x3x3 modell. Modellen har tre huvudmål, tre delmål och tre åtgärdsplaner som sträcker sig över ett X antal år.

Jämställdhetsmålen behöver inte uppgå till tre stycken, redan några målsättningar är ett steg på vägen. Jämställdhetsarbetet är ett steg-för-steg arbete som sträcker sig över flera år.

För att nå bästa resultat är det bra att tänka på mångfalden i arbetsgruppen som utarbetar åtgärdsplanen.


Steg 3: Sök inspiration


Använd våra handböcker och guider för att få mera inspiration. Kvinnlig kraft i idrott, som är en guide med konkreta tips på individ-, förenings-, förbunds- och kommunnivå på hur man kan stärka idrottande kvinnors ställningen inom idrotten. I Inkluderande idrott hittar ni samlade verktyg som riktar sig till alla som vill förstärka mångfalden och skapa ett inkluderande förhållningssätt i föreningen. Idrott inkluderar är en guide för dig som är ny i Finland och är intresserad av idrott och motion tillsammans med andra.

Hbtiq och idrott ger dig dyrbara tips på hur ni blir en förening som inkluderarar sexuella minoriteter och könsminoriteter. 

Var öppen för nya idéer. Skapa en bra miljö för brainstorming.


Steg 4: Gör ett styrdokumenten i samma linje


Är ni i behov av ett styrdokument (t.ex. bakgrundsinformation om jämställdhet och begreppförklaringar) kan följande material användas som stöd: