Vi också podcast

Hur hittas lycka i att idrotta efter att ha mist en del av sin funktionsförmåga? 
Vågar en person med epilepsi ro? Vad betyder kortväxt och varför heter det inte dvärg? Påverkar hörseln prestationsförmågan?

Tillsammans med Lotta Nylund, Iida Laitila och deras inbjudna gäster har du en möjlighet att dyka in i idrottens jämlika värld. Podden ”Vi också” består av 10 poddavsnitt som släpps varje torsdag och med har vi både paraidrottare, idrottare och erfarenhetsexperter.

Du kan lyssna på podcasten på följande poddplattformar:
Spotify, Podimo, Amazon Music, Apple Podcasts, Overcast, Castro, Castbox, Podfriend,
Goodpods eller här nedan.

Tillgänglighet: 

För att öka tillgängligheten kommer avsnitten att publiceras på den här sidan
och en del av avsnitten kommer att finnas i textformat.

Läs podcast trailern här

Avsnitt 1: Jämlikhet och jämställdhet

Vad finns det för brister i jämlikheten och jämställdheten och hur kan vi bli bättre?
Varför satsar vi på att pojkar ska bli bra och på flickor först sen när de har blivit bra? Hur får vi mer publik och pengar till paraidrott och damidrott?
Bland annat det här diskuterar vi diskuterar tillsammans med Finlands Svenska Idrotts
generalsekreterare Henrika Backlund och sportjournalisten Kaj Kunnas.

På FSIs webbsida hittar du stödmaterial gällande jämställdhet och likabehandling.

Läs avsnitt ett här

Avsnitt 2: Bemöta med rätt terminologi

Varför använder vi inte längre termerna dvärg, handikappad eller special motion? Kommer vi att vittna en tid då vi slutar kategorisera folk till exempel enligt
funktionsförmåga? Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med erfarenhetsexperten och politikern Anna Caldén.

På FSIs webbsida hittar du ny terminologi kring anpassad motion och paraidrott.

Läs avsnitt två här

Avsnitt 3-4: Bemötande av synliga och osynliga funktionsnedsättningar

Cirka 15 % av finländarna har en funktionsnedsättning eller sjukdom – medfött eller som en följd av en olycka/sjukdom. Hur upplever idrottarna och paraidrottarna att de bemöts och hur bygger man upp en ny idrottskarriär efter en olycka? Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med paraidrottaren Nette Kiviranta och triathlonisten Robson Lindberg. Avsnittet är delat i två delar.

Läs avsnitt tre och fyra här

Avsnitt 5: Inkludering och anpassad motion på svenska

Hur har anpassad motion och paraidrott utvecklas under åren? Hur kan vi på ett enkelt sätt öka inkluderingen i kommuner och föreningar och vad betyder öppen verksamhet? Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med Finlands Paralympiska Kommitténs
forskningschef Aija Saari och Finlands Svenska Idrotts projektledare Lotta Nylund.

Läs avsnitt fem här

Avsnitt 6: Tillgängliga evenemang

Hur ordnar vi mer tillgängliga evenemang, som passar en större mångfald av människor? Vad skall man tänka på gällande inbjudan, parkering, ingång, toalett och säkerhet? Hur kan vi lätt och kostnadsfritt göra evenemang mer tillgängliga? Bland annat det här diskuterar vi med Finlands Paralympiska Kommitténs grenkoordinator Thomas Jalas. Till kännedom: Avsnittet är inbandat under den värsta allergi-tiden.

På FSIs webbsida hittar du stödmaterial som en “Checklista för ett mer tillgängligt evenemang” och tillgänglighetsbeskrivning.

Läs avsnitt sex här

Avsnitt 7: Idrott med en sjukdom

Hur känns det att plötligt bli allvarligt sjuk? Hur kan sjukdomen påverka idrottande och hur kan vi anpassa idrotten enligt behov? Finns det grenar som inte passar och finns det stereotypier gällande sjukdomar som vi nu kan stryka? Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med erfarenhetsexperten Linda Lakanen och Lee Wassell.

Läs avsnitt sju här

Avsnitt 8: Tillgänglig kommunikation

Hur är det att ha en synnedsättning och hur kan vi bli bättre på att kommunicera mer tydligt så att en större grupp av människor kan ta del av informationen och känna sig delaktiga? Vad är lätt språk och hur kan vi skapa mer tillgängliga webbsidor? Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med erfarenhetsexperten Fredrik Lindgren och FDUVs informatör Matilda Hemnell. 

Läs avsnitt åtta här

Avsnitt 9: Dövidrott

Vad betyder det att vara teckenspråkig?
Vad finns det för skillnader mellan dövas och hörandes tävlingar/träningar och hur kan föreningar inkludera teckenspråkiga i träningen? Kommer vi i framtiden använda teknik för att förbättra kommunikationen för personer som använder sig av teckenspråk?
Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med dövidrottarna Lina Karlsson och Emmy Nyström.

På SKULs webbsidor finns en ”Guide för möten med döva och hörselskadade idrottare.

Läs avsnitt nio här

Avsnitt 10: Föreningsstigen inom paraidrott

Hur ser kan paraidrottarens karriärstig se ut? Hur klassificeras paraidrottare och hur går det till? Bland annat det här diskuterar vi tillsammans med paraidrottaren Henrik Krogius och Finlands Svenska Idrotts projektkoordinator Iida Laitila.
Till kännedom: Avsnittet är inbandat under den värsta allergi-tiden.

På Finlands Svenska Idrotts webbsida hittar du handboken: Föreningsstigen inom paraidrott.

Läs avsnitt tio här

Mera information

Lotta Nylund
Projektledare på Vi också
+35840 660 6847 
lotta.nylund(at)idrott.fi

Iida Laitila
Projektkoordinator, WELLcome
+35840 485 9966
iida.laitila(a)idrott.fi

Vi också podcasten är gjord inom Finlands Svenska Idrotts projekt Vi också.
Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.
Flytta dig till projektets webbsida.