WELLcome – Hyvinvointia ja kotiuttamista urheilun avulla -hankkeessa, kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita toimintamalleja pakolaisten integroimiseksi ja sitomiseksi yhteiskuntaan urheilun ja liikunnan avulla. Hankkeessa Finlands Svenska Idrott (FSI) ja Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humak) kehittävät yhdessä Suomen urheiluseurojen ja vastaanottokeskusten kanssa liikuntamahdollisuuksia maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille.

Hankkeen tavoitteet

  • Tukea nuoria (7-16-vuotiaita) pakolaisia ja maahanmuuttotaustaisia ​​osallistumaan paikallisten urheiluseurojen toimintaan ja siten tukea heidän kotiutumistaan ​​suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • Luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi Suomeen urheilun avulla
  • Lisätä tietoisuutta ja osaamista pakolaisten ja maahanmuuttotaustaisten osallistamista ja kotiutumista Suomeen urheiluseurojen toiminnan avulla seuran hallitus jäsenten, henkilökunnan ja valmentajien keskuudessa.
  • Levittää hankkeessa kehitettyjä malleja ja hyviä käytänteitä FSI:n jäsenurheiluseuroille sekä suurelle yleisölle ja tärkeille sidosryhmille Suomessa ja Euroopassa.

Kaksikielinen ja turkulainen urheiluseura ÅIFK, jonka toiminnassa on yli 600 urheilijaa jalkapallossa, käsipallossa ja yleisurheilussa, toimii hankkeen pilottiurheiluseurana.

Hankkeen toimintamallit levitetään valtakunnallisesti kaikille Finlands Svenska Idrottiin kuuluville urheiluseuroille sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri urheilujärjestöille. Kaksivuotinen WELLcome hanke on käynnissä vuosien 2022-2024 välillä.

Hanketta rahoittavat Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EECEA) Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) -ohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö (UKM). Hankkeen kokonaisrahoitus on 285 000 euroa.

BLOGIKIRJOITUKSIA