WELLcome – Hyvinvointia ja kotoutumista urheilun avulla -hankkeessa, kehitetään innovatiivisia ja tehokkaita toimintamalleja pakolaisten integroimiseksi ja sitomiseksi yhteiskuntaan urheilun ja liikunnan avulla. Hankkeessa Finlands Svenska Idrott (FSI) ja Humanistinen Ammattikorkeakoulu (Humak) edistävät yhdessä urheiluseurojen ja vastaanottokeskusten kanssa liikuntamahdollisuuksia maahanmuuttaja- ja pakolaistaustaisille lapsille ja nuorille.

Hankkeen tavoitteet

  • Tukea nuoria (7-16-vuotiaita) pakolaisia ja maahanmuuttotaustaisia ​​osallistumaan paikallisten urheiluseurojen toimintaan ja siten tukea heidän kotoutumistaan ​​suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • Luoda uusia ja vaikuttavia toimintamalleja pakolaisten ja maahanmuuttajien kotouttamiseksi Suomeen urheilun avulla
  • Lisätä tietoisuutta ja osaamista pakolaisten ja maahanmuuttotaustaisten osallistamista ja kotoutumista Suomeen urheiluseurojen toiminnan avulla seuran hallitus jäsenten, henkilökunnan ja valmentajien keskuudessa.
  • Levittää hankkeessa kehitettyjä malleja ja hyviä käytänteitä FSI:n jäsenurheiluseuroille sekä suurelle yleisölle ja tärkeille sidosryhmille Suomessa ja Euroopassa.

Turkulainen kaksikielinen urheiluseura Åbo IFK, jonka toiminnassa on yli 600 urheilijaa jalkapallossa, käsipallossa ja yleisurheilussa, toimii hankkeen pilottiurheiluseurana.

Hankkeen toimintamallit levitetään valtakunnallisesti kaikille Finlands Svenska Idrottiin kuuluville urheiluseuroille sekä kansallisesti että kansainvälisesti eri urheilujärjestöille. Kaksivuotinen WELLcome hanke on käynnissä vuosien 2022-2024 välillä.

Hanketta rahoittavat Euroopan koulutuksen ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EECEA) Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) -ohjelma sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö (UKM). Hankkeen kokonaisrahoitus on 285 000 euroa.

Hankehenkilökunta

Tarja Krum

Projektledare
Finlands Svenska Idrott
tarja.krum(a)idrott.fi

Iida Laitila

Projektkoordinator
Finlands Svenska Idrott
iida.laitila(a)idrott.fi

Janina Sjöstrand

Projektledare
Humak
janina.sjostrand(a)humak.fi

Anna-Maija Riutta

Expert
Humak
anna.maija.riutta(a)humak.fi

BLOGIKIRJOITUKSIA

YHTEIstyökumppanit ja rahoittajat