I projektet WELLcome – Wellbeing and integration through sports, utvecklas innovativa och effektiva verksamhetsmodeller inom idrottssektorn, för att integrera och engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott. Inom projektet utvecklar Finlands Svenska Idrott (FSI) och Finlands Humanistiska Yrkeshögskola (Humak), tillsammans med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Finland, möjligheterna till idrott för barn och ungdomar med invandrar- och flyktingbakgrund.

PRojektets målsättningar

  • Öka barn och unga flyktingars (7-16 år) idrottsmöjligheter och stödja målgruppernas permanenta deltagande i idrottsföreningarnas aktiviteter.
  • Skapa nya och genomslagskraftiga verksamhetsmodeller för integrering av flyktingar och invandrare i Finland med hjälp av idrott.
  • Erbjuda olika aktörer i föreningarna (så som ledningen, tränare, lagledare och frivilliga) möjlighet att öka sitt kunnande i främjande av mångfald.
  • Sprida projektets verksamhetsmodeller nationellt i Finland, till samtliga idrottsföreningar som hör till Finlands Svenska Idrott och enligt god praxis delges de även internationellt.

Som pilotidrottsförening i projektet fungerar ÅIFK, som är en tvåspråkig idrottsförening i Åbo med över 600 idrottare i sin verksamhet inom fotboll, handboll och friidrott. 

Projektets verksamhetsmodeller sprids nationellt i Finland till samtliga idrottsföreningar som hör till Finlands Svenska Idrott och enligt god praxis delges de även internationellt. Det tvååriga projektet pågår under åren 2022-2024.

Projektet finansieras av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EECEA) med programmet Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) samt Utbildnings- och kulturministeriet (UKM). Den sammanlagda beviljade summan för projektet är 285 000 euro.

projektPERSONAL

Tarja Krum

Projektledare
Finlands Svenska Idrott

tarja.krum(a)idrott.fi

Iida Laitila

Iida Laitila

Projektkoordinator
Finlands Svenska Idrott

iida.laitila(a)idrott.fi

Janina Sjöstrand

Projektledare
Humak

janina.sjostrand(a)humak.fi

Anna-Maija Riutta

Expert
Humak

anna.maija.riutta(a)humak.fi

Blogginlägg

Samarbetspartners och Finansiärer