I projektet WELLcome – Wellbeing and integration through sports, utvecklas innovativa och effektiva verksamhetsmodeller inom idrottssektorn, för att integrera och engagera flyktingar i samhället med hjälp av idrott. Inom projektet utvecklar Finlands Svenska Idrott (FSI) och Finlands Humanistiska Yrkeshögskola (Humak), tillsammans med idrottsföreningar och mottagningscentraler i Finland, möjligheterna till idrott för barn och ungdomar med invandrar- och flyktingbakgrund.

PRojektets målsättningar

  • Öka barn och unga flyktingars (7-16 år) idrottsmöjligheter och stödja målgruppernas permanenta deltagande i idrottsföreningarnas aktiviteter.
  • Skapa nya och genomslagskraftiga verksamhetsmodeller för integrering av flyktingar och invandrare i Finland med hjälp av idrott.
  • Erbjuda olika aktörer i föreningarna (så som ledningen, tränare, lagledare och frivilliga) möjlighet att öka sitt kunnande i främjande av mångfald.
  • Sprida projektets verksamhetsmodeller nationellt i Finland, till samtliga idrottsföreningar som hör till Finlands Svenska Idrott och enligt god praxis delges de även internationellt.

Som pilotidrottsförening i projektet fungerar ÅIFK, som är en tvåspråkig idrottsförening i Åbo med över 600 idrottare i sin verksamhet inom fotboll, handboll och friidrott. 

Projektets verksamhetsmodeller sprids nationellt i Finland till samtliga idrottsföreningar som hör till Finlands Svenska Idrott och enligt god praxis delges de även internationellt. Det tvååriga projektet pågår under åren 2022-2024.

Projektet finansieras av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (EECEA) med programmet Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPAs) samt Utbildnings- och kulturministeriet (UKM). Den sammanlagda beviljade summan för projektet är 285 000 euro.

Blogginlägg

projektansvariga

Tarja Krum

Sustainability Manager
Finlands Svenska Idrott

+35840 621 2560
tarja.krum(at)idrott.fi