Antidoping

Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) har huvudansvaret för antidopingarbetet i Finland. Tillsammans bär vi alla ett ansvar för att vi har en ren idrott i Finland. FCEI ansvarar för dopingkontrollverksamheten, antidopingutbildningen, det internationella samarbetet inom området och antidopingarbetets nationella verkställande.

Antidoping

Vårt antidoping program är uppgjort på basen av gällande lagstiftning och enligt Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) instruktioner och riktlinjer. Antidopingplanen är godkänd av Finlands Svenska Idrotts styrelse 23.1.2018

Ta del av vårt antidopingprogram här

Finlands Svenska Idrott rf:s antidopningsprogram grundar sig på att Finlands Svenska Idrott inte godkänner dopning i någon form. Huvudmålsättningen är att tillsammans med Finlands Centrum för Etik inom Idrotten (FCEI) bedriva en aktiv informations- och utbildningsverksamhet inom ämnet antidoping för att åstadkomma en dopingfri finlandssvensk idrott. Med detta som grund vill Finlands Svenska Idrott verka för en dopingfri drott även nationellt och internationellt, så att alla tävlar på lika villkor. En dopingfri idrott är varje idrottares rättighet.

Antidopingarbetet regleras av internationella och nationella avtal. Den av Världsantidopingbyrån WADA uppgjorda och godkända Världsantidopingkoden (WADA-Code) trädde i kraft 1.1.2015 och Finlands antidopingregelverk baserar sig på den. Finlands Svenska Idrott förbinder sig att följa Världsantidopingkoden och Finlands antidopingregelverk.

Finlands Svenska Idrott förbinder sig också att följa den finländska idrottsrörelsens gemensamma målsättning att motarbeta doping inom idrotten som är beskrivna i dokumentet Rent Spel. Också inom Finlands Svenska Idrotts egna etiska program ”Idrott för alla” förbinder sig det finlandssvenska idrottsfältet att jobba för en ren och dopingfri idrott.

Idrottare och tränare som tillhör Finlands Svenska Idrott förbinder sig också skriftligen att följa samtliga ovannämnda regelverk och styrdokument via idrottar- och tränaravtal.

För mera information
Arto Sirviö

Idrottschef

+358400 595 432
arto.sirvio(at)idrott.fi