Jämställdhet och likabehandling

Finlands Svenska Idrott vill utmärkas av en jämställd verksamhet på alla nivåer inom organisationen. Vi jobbar ständigt med att utvecklas och vi samlar på oss kunskap som berör alla nyanser inom jämlikhetsarbete. 

Idrotten är en av samhällets delområden där jämställdhetsarbetet hamnat på efterkälken. Det positiva är att det finns ett stort engagemang kring att utveckla idrotten. Jämställdhet bidrar till att fler medlemmar känner sig inkluderade och möjliggör att allas delaktighet inom verksamheten höjs. En mångfald inom beslutsfattande organ är en förutsättning för att demokrati förverkligas och möjliggör att fler perspektiv tas i beaktande. 

Finlands Svenska Idrott uppmuntrar föreningar att arbeta med jämställdhet. Vi vill erbjuda kunskap och förståelse kring temat och detta gör vi genom att erbjuda skräddarsydda utbildningar.

Bekanta dig med Finlands Svenska Idrotts  handlingsplan för jämställdhet och likabehandling