Medlemsförbund

Finlands Svenska Idrott r.f. är en centralorganisation för idrott och motion på svenska i Finland. Förbundet har tio medlemmar, vara fem är grenförbund, tre idrottsdistrikt samt två specialförbund. 

Tillsammans verkar vi i hela Svenskfinland där vi fungerar som intressebevakare, ger service och erbjuder utbildning åt ca 100 000 idrottare, motionärer, tränare och frivilliga. Vi samarbetar med finlandssvenska organisationer och institutioner såsom Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Arcada, Svenska Folkskolans Vänner, Finlandssvensk Festivalförening, med nationella förbund och satsningar t.ex. Valo, Olympiska kommittén och Koululiikuntaliitto samt nordiska och internationella samarbetsparter såsom Riksidrottsförbundet i Sverige, skolidrottsnätverk i Norden med flera.

Tillsammans är vår vision är att skapa ett livslångt intresse för idrott och motion. Vår mission är att möjliggöra idrott och motion på svenska i Finland.