VI OCKSÅ

Vi också projektet slutfördes i april 2024

Här kan du läsa projektets slutrapport.

Med anpassad motion avses motion för personer som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning/-variation eller sociala omständigheter har svårt att delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och specialkompetens. Det finns egentligen inga anpassade motionsgrupper eller personer som hör till den anpassade målgruppen i Finlands Svenska Idrotts föreningar.

Det finns i överhuvudtaget få svenskspråkiga deltagare i Finlands Paralympiska Kommitténs aktiviteter, vilket tyder på att det inte finns tillräckligt med utbud, eller information om utbudet på svenska.

Målsättningen 

Vi också -projektet främjar jämlikheten på idrottsfältet för svenskspråkiga personer med funktionsnedsättning eller långtidssjukdom, genom att öka på deras möjligheter att röra på sig och motionera. Dessutom kommer projektet att aktivt arbeta för att röja bort potentiella hinder för deltagande baserat på kön. 

Målet nås genom öka på kunskapen av anpassad motion och paraidrott, öppna dörrar till föreningsverksamhet samt stödja kommunernas och föreningars samarbete. 

Projektets målgrupp

Målgruppen är personer med funktionsnedsättning/variation och/eller personer med långtidssjukdom vars modersmål är svenska. Vi vänder oss också till aktörer inom idrotts- och motions fältet.

Projektets mål
  1. Svenskspråkiga föreningar börjar utvecklar sin verksamhet och det erbjuder mer anpassade motionsmöjligheter. 
  2. FSI utvecklar sin verksamhet och kunskap och anpassad motion blir en del av FSI:s stadigvarande verksamhet. 
  3. Skapa ett tvåspråkigt nätverk för anpassad motion tillsammans med läroanstalter, kommuner, föreningar och andra aktörer i syfte att främja kunnandet. 
  4. Utbilda ledare och andra aktörer inom anpassad motion. 
  5. Idka tätt samarbete med branschens andra aktörer både nationellt och internationellt med med andra nordiska länder. 

Vi också projektet är ett samarbetsprojekt mellan Finlands Paralympiska Kommitté och Liikuntatieteellinen Seura. Därtill idkas samarbete med FDUV och andra svenskspråkiga förbund inom funktionshinderområdet. 

Projektet finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet. Projektet pågick från maj 2021 till april 2024. 

För mera information
Portärttbild på Lotta Nylund som ler framför kameran
Lotta Nylund

Projektledare för Vi också
lotta.nylund(a)idrott.fi
+35840 660 6847