SKOLAN I RÖRELSE

Smart Moves har nytt material på svenska, bla lektionsplaner! Titta närmare: https://smartmoves.fi/sv/lektionsplan-om-motion/

Liikkuva koulu har förnyat sin hemsida, Följ den här: https://liikkuvakoulu.fi/sv/hem/

Direkta länkar: https://liikkuvakoulu.fi/sv/verktyg , https://liikkuvakoulu.fi/ideapankki/ , https://liikkuvakoulu.fi/ideapankki/

Här finns den senaste rapporten MOVE, om barns och ungas motionsvanor. Ålder 7-15 år, 2023: http://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tulokset

Här hittar du Folkhälsans Lekdatabas med många Rörelselekar:https://lekar.folkhalsan.fi/

Mera lek på Rasterna! Beställ en Rastis-utbildning av oss till hösten! Kontakta Kite Lundström 040-5780560

Projektet ”Skola i rörelse” har sakta ändrat utseende. En del av er i skolan fortsätter arbetet med utvecklandet av mera rörelse, en del av er har en riktigt fysisk aktiv skoldag men hos endel har projektet kanske avslutats eller så har den fysiska aktiviteten inte längre första prioritet. Därför är skolornas behov nu väldigt olika och ett nytt verktyg är Årsklockan/Vuosikello-workshopen.

Den har utvecklats för alla skolor i rörelse men kanske i huvudsak för dem som varit med länge och som utvecklat sin egen fysiska rörelseverksamhet. Workshopen är tänkt som en långsiktig planeringsmodell där skolans personal samt elevrepresentanter kan delta. Workshopen räcker 2-3 h men kan i detta skede tyvärr enbart beställas på finska. Innehåller:

 • Hur utnyttja nulägesbedömningens resultat
 • Funktionell inlärning som verktyg
 • Forskningsfakta angående funktionell inlärning
 • Elevernas medverkan
 • Föräldrarnas medverkan
 • Innehåll och uppdelning av skolans eget välmående och fysiska aktivitet när man gör en Årsklocka

Här hittar du det senaste om Skolan i rörelse: Liikkuva koulu

Här hittar du den senaste infon och nyhetsbrevet från Terve Koululainen


Nulägesbedömningen är viktig!

Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Skolan i rörelse-verksamheten. Gör din egen bedömning, varje år! På www.liikkuvakoulu.fi/nulaget finns underlag för nulägesbedömningen. Vi rekommenderar att man gör en ny nulägesbedömning varje år.

Svenska folkskolans vänner stöder en skola i rörelse!


pROGRAMMET


Programmet Skolan i rörelse är ett av spetsprojekten inom kompetens och utveckling i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Enligt regeringens mål ”ska programmet Skolan i rörelse utvidgas till ett riksomfattande program som angår alla barn och unga i grundskoleålder”.

Kom med genom att registrera er skola som en Skola i rörelse. Ni får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse-stödnätverk, till exempel

 • konkreta idéer för skoldagen
 • verktyg för att planera och värdera verksamheten
 • gemensamma möten
 • information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan, allt samlat på en och samma plats.
 1. Registrera skolan som en Skola i rörelse via http://www.liikkuvakoulu.fi/kom-med. Registreringen är kostnadsfri.
 2. Ni får ett lösenord till stödsidorna för Skolan i rörelse per e-post. På stödsidorna har vi färdigt samlat tjänster som stödnätverket kring Skolan i rörelse erbjuder er på en och samma plats.
 3. Ni får stödmaterial. I fortsättningen kommer vi att skicka även annat, konkret stödmaterial till de skolor som registrerat sig som Skolor i rörelse. Under den närmaste tiden kommer ni att få bland annat en affisch till skolans vägg, Handboken om resan till en Skola i rörelse, och ett verktyg för att bedöma nuläget i skolan.
 4. Utveckla de sätt som bäst passar för er skola och genomför Skolan i rörelse-verksamhet i skolans vardag. Dra nytta av den hjälp som vi erbjuder men gör verksamheten till er egen grej som hela skolan kan ta del i.
 5. Hör gärna av er till oss, både gällande bra och mindre bra idéer: liikkuvakoulu (a) likes.fi
 6. Vi utvecklar stödsidorna och stödnätverkets verksamhet enligt er feedback. Berätta för oss om era önskemål gällande tjänster som fattas och kommentera de tjänster vi erbjuder liikkuvakoulu@likes.fi

Vi är redan en skola i rörelse

Registreringen togs i bruk hösten 2014 och den är avsedd både för de skolor som för första gången börjar sin resa till en Skola i rörelse och för de skolor som redan har genomfört Skolan i rörelse-verksamheten i sin skola, samt för alla skolor där emellan. Registrera alltså nu er skola officiellt som en Skola i rörelse och dra nytta av stödtjänsterna. För mera information: https://liikkuvakoulu.fi/svenska

Har du frågor eller behöver du mera information?

Kite Lundström

Ombud för skolidrotten
kite[at]idrott
+358 40 578 05 60

Johanna Berlin

Nyland
johanna.berlin[at]edu.hel.fi
+358 50 514 90 39

Kristian Åbacka

Regionförvaltningsverket
www.rfv.fi
0295 016537

Tips och videon

REGISTRERA SKOLAN SOM EN SKOLA I RÖRELSE

Kom med genom att registrera er skola som en Skola i rörelse. Ni får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse -stödnätverk, till exempel:
– färdiga materialpaket
– konkreta ideér för skoldagen
– verktyg för att planera och värdera verksamheten
– gemensamma möten
– information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan, allt samlat på en och samma plats.

MATERIAL 

Här hittar du till exempel:
– Broschyrer
– Korta publikationer
– Diplom

Länk till materialet

IDÉER FÖR EN AKTIVARE SKOLDAG

Vi samlar in idéer, testat i praktiken, som fungerar i olika skolor för att öka rörelse under skoldagen. Bli inspirerad av hög- och lågstadieskolornas idéer och skicka din egen idé!

Läs mer