SKOLAN I RÖRELSE

Det senaste på svenska från UKK-institutet, april 2024: https://ukkinstituutti.fi/aineistot/exempelbilder-hur-den-rekommenderade-mangden-fysisk-aktivitet-uppnas-pa-barns-och-ungas-vardagarna/

Smart Moves har nytt material på svenska, bla lektionsplaner! Titta närmare: https://smartmoves.fi/sv/lektionsplan-om-motion/

Generation PEP och Pep-skola i Sverige. Här finns material hur man gör svenska skolor mera aktiva och här hittar du idéer och tips. https://pepskola.se/, https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/

Liikkuva koulu har förnyat sin hemsida, Följ den här: https://liikkuvakoulu.fi/sv/hem/

Direkta länkar: https://liikkuvakoulu.fi/sv/verktyg , https://liikkuvakoulu.fi/ideapankki/ , https://liikkuvakoulu.fi/ideapankki/

Här finns den senaste rapporten MOVE, om barns och ungas motionsvanor. Ålder 7-15 år, 2023: http://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tulokset

Här hittar du Folkhälsans Lekdatabas med många Rörelselekar:https://lekar.folkhalsan.fi/

Mera lek på Rasterna! Beställ en Rastis-utbildning av oss till hösten! Kontakta Kite Lundström 040-5780560

Rastis

Vi ordnar även Rastis-utbildning. En lekledarutbildning där elever lär sig att lära ut lekar för andra elever.Gärna för lite äldre eleversom sen kan leka med yngre barn. Utbildningen kostar 300 euro och är en 3 timmars kurs för max 30 elever. Eleverna kan komma från olika klasser och olika skolor och då kan man dela på kostnaden. Beställ via kite@idrott.fi eller 040-5780560

Projektet ”Skola i rörelse” har sakta ändrat utseende. En del av er i skolan fortsätter arbetet med utvecklandet av mera rörelse, en del av er har en riktigt fysisk aktiv skoldag men hos endel har projektet kanske avslutats eller så har den fysiska aktiviteten inte längre första prioritet. Därför är skolornas behov nu väldigt olika och ett nytt verktyg är Årsklockan/Vuosikello-workshopen.

Den har utvecklats för alla skolor i rörelse men kanske i huvudsak för dem som varit med länge och som utvecklat sin egen fysiska rörelseverksamhet. Workshopen är tänkt som en långsiktig planeringsmodell där skolans personal samt elevrepresentanter kan delta. Workshopen räcker 2-3 h men kan i detta skede tyvärr enbart beställas på finska. Innehåller:

  • Hur utnyttja nulägesbedömningens resultat
  • Funktionell inlärning som verktyg
  • Forskningsfakta angående funktionell inlärning
  • Elevernas medverkan
  • Föräldrarnas medverkan
  • Innehåll och uppdelning av skolans eget välmående och fysiska aktivitet när man gör en Årsklocka

Här hittar du det senaste om Skolan i rörelse: https://liikkuvakoulu.fi/sv/hem/

Här hittar du den senaste infon och nyhetsbrevet från Terve Koululainen


Nulägesbedömningen är viktig!

Det lönar sig att utgå från bedömningen av nuläget i skolan då man utvecklar Skolan i rörelse-verksamheten. Gör din egen bedömning, varje år! På www.liikkuvakoulu.fi/nulaget finns underlag för nulägesbedömningen. Vi rekommenderar att man gör en ny nulägesbedömning varje år.

Svenska folkskolans vänner stöder en skola i rörelse!


Tips och videon

REGISTRERA SKOLAN SOM EN SKOLA I RÖRELSE

Kom med genom att registrera er skola som en Skola i rörelse. Ni får hjälp av ett omfattande Skolan i rörelse -stödnätverk, till exempel:
– färdiga materialpaket
– konkreta ideér för skoldagen
– verktyg för att planera och värdera verksamheten
– gemensamma möten
– information om utbildningar och aktörer som stödjer skolan, allt samlat på en och samma plats.

MATERIAL 

Här hittar du till exempel:
– Broschyrer
– Korta publikationer
– Diplom

Länk till materialet

IDÉER FÖR EN AKTIVARE SKOLDAG

Vi samlar in idéer, testat i praktiken, som fungerar i olika skolor för att öka rörelse under skoldagen. Bli inspirerad av hög- och lågstadieskolornas idéer och skicka din egen idé!

Läs mer