Ansök om SkogsmullecertifikatET!

Verksamhet med kvalitet belönas med ett certifikat, i form av en flagga med budskapet ”Vi har Skogsmulle!” som ni kan hänga upp på ert daghem.
Detta är ett sätt för ditt daghem att visa att ni har verksamhet med hög kvalitet! Med andra ord ett diplom som påvisar er kvalitativa verksamhet!

Certifikatet har funnits sedan 2006 och beviljas till de daghem som uppfyller kriterierna som verksamheten kräver. Ansökan sker en gång per år, senast den 30.9. Certifikatet är gratis och innefattar en flagga, årsmärke och ett diplom.

Ansökningen är i ett skede, men poängterar en regelbunden och planenlig Skogsmulleverksamhet som följer kriterierna. Bekanta dig med fodringarna för verksamheten HÄR.

Sökande förutsätter ändå minst ett halvt års förverkligande av verksamheten, före ett certifikat kan beviljas. Ansökan sker elektroniskt, du hittar informationen lägre ner på sidan.

Efter beviljat certifikat, fyller du i endast årsanmälan årligen före 30.9.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi publicerar endast namnen på de som beviljats certifikat. Certifieringsrättigheter upprätthåller Finlands Svenska Idrott och Suomen Latu.

Skicka in er ansökan SENAST 30.9.2021

Ansök här

När certifikatsansökan blivit godkänt, skall verksamhetsplanen förverkligas!

Årsuppdateringen/ andra skedet ansöker du om här nedan.

Årsuppdatering

Före 30.9.2021

HÄR

” Vi har Skogsmullverksamhet- vi är certifierade!” 2019

Lekskolan Sockan
Tessjö förskola
Kielikylpy Grani språkbad
Ekenäs naturum
Haga privata svenska barnträdgård
Daghemmet Stora Lyan
Daghemmet Lilla Lyan
Nickby daghem
Boställs daghem
Tosarby daghem


Eva-Lotta Backman

+35850 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi