Ansök om Skogsmullecertifikat för din Skogsmullegrupp!

Skogsmullecertifikatet är ett sätt för ditt daghem att visa att ni har verksamhet med kvalité! Sedan gäller det att förverkliga verksamheten och rapportera för att få ett certifikat till ert daghem/grupp. Ett diplom som påvisar er kvalitativa verksamhet!

Skicka in er ansökan SENAST 31.10

Ansök här

Kriterierna för certifikatet hittar du HÄR.

Certifieringen poängterar en regelbunden och planenlig Skogsmulle-verksamhet. Sökande förutsätter ändå minst ett års förverkligande av verksamheten före ett certifikat kan beviljas.

  • Certifikatet tilldelas för endast ett år åt gången. Certifikatet stöder en målmedveten och planenlig verksamhet.
  • Certifikatet är gratis, men förutsätter att verksamhetskraven efterföljs. Vi förbehåller oss möjlighet till prisändring.
  • Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vi publicerar endast namnen på de som beviljats certifikat.

Vi vill ha din ansökan före 31.10 Behandlingen av ansökningarna tar ungefär en månad.

Ansökan är två delad. 

Första skedet: Gör en gör en verksamhetsplan och säkerhetsplan, fyll därefter i din elektroniska ansökan HÄR

När certifikatsansökan blivit godkänt, skall verksamhetsplanen förverkligas. När det är gjort inleds skede 2. När andra skedet är gjort får ni certifieringen, dvs diplomet och flaggan som bevis. Vid årlig uppdatering får ni ett årsmärke.
Andra skedet ansöker du om HÄR

Årlig rapportering

Andra skedet: Förverkliga verksamhetsplanen under minst ett halvt år, därefter har ni möjlighet att anhålla om certifikatet genom att fylla i och returnera verksamhetsberättelsen. 

Ansökningstiderna till detta är samma som i det första skedet.
På basen av en godkänd verksamhetsberättelse tilldelas sedan certifikatet.

LÄMNA IN VERKSAMHETS-BERÄTTELSEN

Skicka in verksamhetsberättelsen här

Eva-Lotta Backman

+35850 524 9624
eva-lotta.backman(at)idrott.fi